Strona główna

Strona główna

SZANOWNI PAŃSTWO!

Serdecznie witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonego przez pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach.

Zgodnie z art. 7 ust.1 oraz  art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) Urząd Gminy w Chojnicach podobnie jak inne urzędy i instytucje został zobligowany do stworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego - BIP, w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

W myśl art. 10, ust. 1 ww. ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek (61kB) pdf zainteresowanego.

Zgodnie z art 13, ust. 1 udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art.15, ust. 2.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust. 2).

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie pisemnej lub ustnej, bez konieczności składania wniosku. (art. 10, ust.2).

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji
(art.12, ust.2, pkt 1 i 2).

Zarądzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 07.02.2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej (259kB) pdf

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Chojnicach (69kB) pdf

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice nr 137/2016 (207kB) jpg

Załączik do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnice nr 137/2016 (25kB) plik


Cennik opłat za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku (58kB) pdf

Klauzula informacyjna (228kB) pdf

Deklaracja dostępności (142kB) pdf

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Gminy w Chojnicach (147kB) pdf

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (324kB) pdf

Mamy nadzieję, iż zamieszczone i ciągle aktualizowane na stronie informacje okażą się niezwykle przydatne i pomocne w realizacji różnego rodzaju spraw, a ponadto dostarczą wiedzy na temat struktury i zasad funkcjonowania naszego Urzędu, przyczyniając się tym samym do sprawnego załatwiania w nim spraw oraz uniknięcia wielu nieporozumień i pomyłek.


Herb Gminy Chojnice
Herb Gminy Chojnice

Dopełnieniem informacji w BIP jest strona internetowa gminy Chojnice www.gminachojnice.com.pl, gdzie obok bieżących informacji znajdziecie Państwo wiele ciekawostek z życia gminy Chojnice oraz galerię zdjęć prezentującą jej walory krajobrazowe, turystyczne i przyrodnicze.

Zapraszamy do lektury zamieszczanych przez nas informacji,
a także do bezpośredniego odwiedzania Urzędu Gminy.


Pracownicy
Urzędu Gminy

metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (29 grudnia 2004)
Opublikował: Żaneta Szulc (29 grudnia 2004, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Sandra Kolińska (28 marca 2022, 13:41:28)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 741771