Strona główna   >  Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE

23.10.2017

OGŁOSZENIE  
WÓJTA GMINY CHOJNICE 
 _________________________________________________  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko  
 
     Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały Rady Gminy w Chojnicach Nr XLIII/562/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. 
 zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Klawkowo, gm. Chojnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 6 listopada 2017 r. do 5 grudnia 2017 r.  
w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, w godzinach 10°°- 13°°. 
 
      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach pokój nr 106 o godzinie 10°°.  
     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. 
     Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chojnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2017 r.  
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.  
 
     Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2017 r. 
     Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.  
     Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Chojnice.  
     Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.  


                                                                                      Wójt Gminy Chojnice

Wytworzył: AM (23 października 2017)
Opublikował: Anna Macijewicz (26 października 2017, 08:19:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij