Strona główna   >  Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE

19.12.2017

OGŁOSZENIE 
  
WÓJTA GMINY CHOJNICE 
_________________________________________________ 
  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko 
 
          Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Chojnicach Nr V/90/2015 z dnia 22 maja 2015r., 
 
zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Swornegacie, gm. Chojnice 
 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 
w dniach od 28 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.
(z wyjątkiem sobót i niedziel)
 
w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, w godzinach 10°°- 13°°. 
 
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach pokój nr 106 o godzinie 10:00. 
     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. 
     Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chojnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2018 r. 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej. 
  
     Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie. 
     Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
      Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Chojnice. 
     Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia. 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Chojnice
  
projekt planu tekst (750kB) pdf
projekt planu rysunek (863kB) pdf

 

Wytworzył: Anna Macijewicz (19 grudnia 2017)
Opublikował: Anna Macijewicz (21 grudnia 2017, 12:55:10)

Ostatnia zmiana: Anna Macijewicz (19 stycznia 2018, 12:59:34)
Zmieniono: dodanie prognozy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 274

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij