OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE03.06.2019

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE

03.06.2019

OGŁOSZENIE 
  
WÓJTA GMINY CHOJNICE 
____________________________________ 
  
o przyjęciu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z ich treścią 
 
 
              Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),  
  
informuję 
 
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
-     terenu działki nr 214/1 obręb Nieżychowice gm. Chojnice uchwałą Nr VII/102/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 31 maja 2019 r.  oraz
-     dla fragmentu miejscowości Małe Swornegacie, obręb geodezyjny Swornegacie, gm. Chojnice uchwałą Nr VII/109/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 31 maja 2019 r.
  

 
            Z treścią w/w dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, oraz na stronie internetowej gminy. 

 
                                                                                                                    Wójt Gminy Chojnice

metryczka


Wytworzył: Anna Macijewicz (3 czerwca 2019)
Opublikował: Anna Macijewicz (5 czerwca 2019, 13:36:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230