Ogłoszenie Wójta Gminy Chojnice20.09.2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Chojnice

20.09.2019

OGŁOSZENIE 
  
WÓJTA GMINY CHOJNICE 
____________________________________ 
  
o przyjęciu zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z ich treścią 
 
 
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),  
 
informuję 
 
o przyjęciu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Charzykowy, gm. Chojnice uchwałą Nr IX/145/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 września 2019 r.
  
Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, oraz na stronie internetowej gminy. 
 
                                                                                                                   Wójt Gminy Chojnice

metryczka


Wytworzył: AM (20 września 2019)
Opublikował: Anna Macijewicz (24 września 2019, 14:47:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 288