OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE 25.10.2019

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE

25.10.2019

OGŁOSZENIE 
  
WÓJTA GMINY CHOJNICE 
____________________________________ 
  
o przyjęciu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią 
 
 
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),  
 
informuję 
 
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Swornegacie, gm. Chojnice uchwałą Nr X/154/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 18 października 2019 r. 
 
Z treścią w/w dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, oraz na stronie internetowej gminy. 
 
 
                                                                                                             Wójt Gminy Chojnice

metryczka


Wytworzył: AM (25 października 2019)
Opublikował: Anna Macijewicz (30 października 2019, 11:55:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285