Inform. dla właścicieli lasów położ. na terenie obr. ewid. Angowice, Charzykowy, Chojniczki, Ciechocin, Doręgowice, Gockowice, Granowo, Kłodawa, Krojanty, Kruszka, Lotyń, Moszczenica, N. Cerkiew, N. Dwór, Ogorzeliny, Pawłowo, Pawłówko, Silno, 27.02.2020

Inform. dla właścicieli lasów położ. na terenie obr. ewid. Angowice, Charzykowy, Chojniczki, Ciechocin, Doręgowice, Gockowice, Granowo, Kłodawa, Krojanty, Kruszka, Lotyń, Moszczenica, N. Cerkiew, N. Dwór, Ogorzeliny, Pawłowo, Pawłówko, Silno,

27.02.2020

INFORMACJA

WÓJTA GMINY CHOJNICE
 DLA WŁAŚCICIELI LASÓW
 POŁOŻONYCH NA TERENIE OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH:
 ANGOWICE, CHARZYKOWY, CHOJNICZKI, CIECHOCIN, DORĘGOWICE, GOCKOWICE, GRANOWO, KŁODAWA, KROJANTY, KRUSZKA, LOTYŃ, MOSZCZENICA, NOWA CERKIEW, NOWY DWÓR, OGORZELINY, PAWŁOWO, PAWŁÓWKO, SILNO, SŁAWĘCIN, ZBENINY.
 W związku z zakończeniem opracowywania UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASU (UPUL) dla lasów będących własnością osób fizycznych położonych w wyszczególnionych w nagłówku obrębach ewidencyjnych, na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 788),
 Wójt Gminy Chojnice
informuje o
 - wyłożeniu projektu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu w pok. nr 110 Urzędu Gminy w Chojnicach celem zapoznania właścicieli lasów z zapisami UPUL-i w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia,
- możliwości składania zastrzeżeń i wniosków w sprawie planu, w zakresie dotyczącym lasu właściciela.
 
UPUL-e opracowane są na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2029r. i będą podstawą naliczania podatku leśnego.
 
                                                                  
Niniejsze informacja zamieszczona jest na:
1. stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach oraz internetowej stronie bip Gminy Chojnice (biuletyn informacji publicznej) -  http://www.bip.gminachojnice.com.pl/
2. tablicy ogłoszeń UG w Chojnicach
3. tablicach ogłoszeń sołectw: ANGOWICE, CHARZYKOWY, CHOJNICZKI, CIECHOCIN, DORĘGOWICE, GOCKOWICE, GRANOWO, KŁODAWA, KROJANTY, KRUSZKA, LOTYŃ, MOSZCZENICA, NOWA CERKIEW, NOWY DWÓR, OGORZELINY, PAWŁOWO, PAWŁÓWKO, SILNO, SŁAWĘCIN, ZBENINY


metryczka


Wytworzył: M. Drozd (27 lutego 2020)
Opublikował: Maciej Drozd (27 lutego 2020, 09:18:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321