zamówienie na:

przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmownych dla terenu gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: BM.271.12.2023
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 23 listopada 2023  12:00
wynik postępowania: wyłoniono wykonawcę