Przetargi w toku z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Chojnice na lata 2021 – 2024.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: BM.271.6.2020
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 25 września 2020  15:00

zamówienie na:

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: BM.271.4.2020
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2020  10:00

zamówienie na:

najem lokalu użytkowego Cołdanki 3/1

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony - licytacja
nr sprawy: BM.7140.19.2020
wartość: 200
termin składania ofert: 2 czerwca 2020  10:00

zamówienie na:

Najem lokalu użytkowego

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony - licytacja
nr sprawy: BM.7140.62.2019
wartość: 130
termin składania ofert: 27 stycznia 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)