Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

budowę ul. Kossaka w Charzykowach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.20.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 17 sierpnia 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

wykonanie infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Witoczno w Swornegaciach w ramach projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny”

zamawiający: Usługi Turystyczne Zbigniew Galiński
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PK.271.1.2020 (PR.271.19.2020)
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 11 sierpnia 2020  12:00
wynik postępowania: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

przebudowę i budowę ul. Okrężnej w Lichnowach

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.17.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 22 lipca 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku Ostrowite – Silno

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.15.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 lipca 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – I i II etapu ul. Czarna Droga w Pawłowie

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.16.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 lipca 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Swornegacie wraz z budową budynku WOPR

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.14.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

rozbudowę i przebudowę mola na terenie części działki nr 64 położonej w miejscowości Charzykowy

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.13.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Przebudowę kolidującego odcinka linii napowietrznej nn-0,4 kV i kablowej nn 0,4 kV oraz oświetlenia drogowego w m. Charzykowy przy ul. Wąskiej

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: BM.7021.13.2020
wartość: poniżej równowartości 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Niniejszym uprzejmie informujemy, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wybrano ofertę firmy Projektowo Usługowej El-Instal Krzysztof Kiedrowski, ul .Polna 13, 77-130 Lipnica, która z uwagi na najkorzystniejszą cenę 22 324,50 zł brutto uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

zamówienie na:

budowę ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Ciechocinie

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.11.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 maja 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.10.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 24 kwietnia 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

dostawę nowych płyt drogowych typu „YOMB” dla Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.9.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 2 kwietnia 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

przebudowę drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.8.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 31 marca 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

dostawę fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzykowach

zamawiający: Gmina Chojnice w imieniu OSP Charzykowy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSP.271.1.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 marca 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

remont dróg ponawałnicowych – odcinków drogi gminnej nr 239052G ul. Dębowej w Klawkowie od km 0+336 do km 0+996 oraz drogi gminnej nr 239049G od km 0+000 do km 0+250

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.7.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 lutego 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Nieżychowice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.6.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 21 lutego 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

rozbudowę budynku remizy OSP wraz z instalacjami w miejscowości Ogorzeliny

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.4.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 6 lutego 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania ścieżek rowerowych oraz innych miejsc na terenie Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.5.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 3 lutego 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

rozbudowę i przebudowę budynku szkoły podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.2.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 29 stycznia 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

budowę budynku remizy OSP wraz z instalacjami i przyłączami w miejscowości Swornegacie

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.1.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 24 stycznia 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Cykliczne dostawy kruszywa dla Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.3.2020
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 23 stycznia 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)