Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawę i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych w ramach zadania pn.: „Siłownie pod chmurką w Gminie Chojnice – wykonanie 8 ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w Charzykowach, Silnie, Nowym Ostrowitem, Pawłowie, Granowie, Klawkowie, Nieżychowicach i Swornegaciach”

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.13.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 października 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

zamówienie na:

Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej na terenie działek ewidencyjnych nr 253/1 oraz 75/6 w miejscowości Moszczenica, Gmina Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.9.2016
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 5 sierpnia 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)