Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Chojnice na lata 2021 – 2024

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: BM.271.6.2020
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 15 zapytania 

zamówienie na:

usługę pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo"

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PR.271.12.2020
wartość: Poniżej progu 30.000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania na dole strony 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)