Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2017 roku

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 94) starsze uchwały »Uchwała nr XXVI/426/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 września 2017


w sprawie sprzedaży przetargowej działki położonej w miejscowości Charzykowy.

Uchwała nr XXVI/425/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 września 2017


w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/324/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.

Uchwała nr XXVI/423/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 września 2017


w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Chojnicach.

Uchwała nr XXVI/422/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 września 2017


w sprawie zmiany Uchwały NR XXV/418/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie gminy Chojnice w ramach projektu "Wspólnie dbamy o jakość powietrza w Gminie Chojnice" przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Uchwała nr XXVI/421/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 września 2017


w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Chojnice do wspólnej realizacji projektu "Urzędy na miarę XXI wieku" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Uchwała nr XXVI/420/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 września 2017


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej.

Uchwała nr XXV/419/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 9 sierpnia 2017


w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowa Cerkiew.

Uchwała nr XXV/418/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 9 sierpnia 2017


w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie gminy Chojnice w ramach projektu "Wspólnie dbamy o jakość powietrza w Gminie Chojnice" przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Uchwała nr XXV/417/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 9 sierpnia 2017


w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice”.

Uchwała nr XXV/416/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 9 sierpnia 2017


w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 157/5, położonej w miejscowości Charzykowy.

Uchwała nr XXIV/415/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2017


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kłodawa, Swornegacie, Silno.

Uchwała nr XXIV/414/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2017


w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Dyrektora Zespołu Szkół w Silnie.

Uchwała nr XXIV/413/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2017


w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/286/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Chojnice oraz nadania jej statutu.

Uchwała nr XXIV/412/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2017


w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojnice, korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uchwała nr XXIV/411/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2017


w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała nr XXIV/410/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2017


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach.

Uchwała nr XXIV/409/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2017


w sprawie o zmianie uchwały Nr XXII/372/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała nr XXIV/408/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2017


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2016 r. ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2016-2020”.

Uchwała nr XXIV/407/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2017


w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 94) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij