Uchwała nr XXXIX/612/2018Rady Gminy w Chojnicachz dnia 12 października 2018w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Wójta Gminy Chojnice wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Chojnice zaopiniowanymi pozytywnie przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Chojnicach na posiedzeniu w dniu 14 września 2018 r.

Uchwała nr XXXIX/612/2018
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 października 2018


w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Wójta Gminy Chojnice wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Chojnice zaopiniowanymi pozytywnie przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Chojnicach na posiedzeniu w dniu 14 września 2018 r.


pobierz plik (541kB) pdf

metryczka


Opublikował: Żaneta Szulc (16 października 2018, 08:54:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 405