Uchwała nr XL/621/2018Rady Gminy w Chojnicachz dnia 15 listopada 2018w sprawie skargi: Prokuratora Rejonowego w Chojnicach na uchwałę nr XXXI/514/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojnice na rok 2018” oraz zmieniającą ją uchwałę nr XXXIV/566/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXI/514/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojnice na rok 2018”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. zm.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 z poźn. zm.)

Uchwała nr XL/621/2018
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 listopada 2018


w sprawie skargi: Prokuratora Rejonowego w Chojnicach na uchwałę nr XXXI/514/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojnice na rok 2018” oraz zmieniającą ją uchwałę nr XXXIV/566/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXI/514/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojnice na rok 2018”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. zm.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 z poźn. zm.)


pobierz plik (199kB) pdf

metryczka


Opublikował: Żaneta Szulc (19 listopada 2018, 11:43:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366