Zarządzenie nr 99/2022Wójta Gminy Chojnicez dnia 12 maja 2022w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysami i przedmiarami dla budowy dwóch dróg położonych na terenie Gminy Chojnice”

Zarządzenie nr 99/2022
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 maja 2022


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysami i przedmiarami dla budowy dwóch dróg położonych na terenie Gminy Chojnice”

Zarządzenie Nr 99/2022 (191kB) pdf

metryczka


Opublikował: Justyna Dziamecka (23 czerwca 2022, 09:48:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117