DaneGminny Zespół Oświaty
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
tel/fax 052 39 722 46; tel. komórkowy 0606373488
NIP 555 17 60 761
REGON 091645460
e-mail gzo@gminachojnice.com.pl

Dyrektor mgr Bernadeta Zimnicka
pok. Nr 307
tel. 052 39 722 46 w. 341 
bernadetaz@gminachojnice.com.pl


Główny Księgowy mgr Renata Misztal
pok. Nr 309
tel 052 39 722 46 w. 343
renatam@gminachojnice.com.pl


Inspektor mgr Magdalena Szypryt

pok.309
052 39 722 46 w. 343
magdalenas@gminachojnice.com.pl


Starszy inspektor Barbara Janowska
pok. Nr 303
tel. 052 39 722 46 w. 354 
basiaj@gminachojnice.com.pl

Inspektor mgr Sylwia Czarnowska
pok. Nr 303
tel. 052 39 722 46 w. 354
 sylwiac@gminachojnice.com.pl


Inspektor Mariola Ossowska
pok. Nr 308
tel. 052 39 722 46 w.310
mariolao@gminachojnice.com.pl


Podinspektor ds. administracji mgr Justyna Zakrzewska
pok. Nr 308
tel. 052 39 722 46 w.310
gzo@gminachojnice.com.pl

Podinspektor ds. oświaty mgr Katarzyna Porębska
pok. Nr 310
tel. 052 39 722 46 w.342
katarzynap@gminachojnice.com.pl

Podinspektor  Beata Jankowska
pok. Nr 310
tel. 052 39 722 46 wew.342
beataj@gminachojnice.com.pl


Godziny i dni urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

regulamin (38kB) word
STRUKTURA (31kB) word
statut (41kB) word
rejestr umów 2014 (74kB) word
rejestr umów 2015 (16kB) word
rejestr umów 2016 r. (292kB) pdf

Rejestr umów 2017 rok
Lp.Numer umowy
Data zawarcia 
umowy
Wykonawca umowyPrzedmiot umowyOkres obowiązywania umowyWartość umowy (brutto)
1GZO
1.2017

02.01.2017r.
MZK Sp. z o.o.
ul. Angowicka 53, 89 - 600 Chojnice
Opieka nad uczniami w czasie dowozu i odwozu ze szkół Gminy Chojnice
02.01.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowaczych w roku szkolnym2016/2017
stawka godzinowa
2
GZO
2.2017

02.01.2017r.
STEK Sp.z o.o.
Sp.komandytowa
ul.Waryńskiego 65, 86 - 300 Grudziądz
Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej w miejscowości Swornegacie
02.01.2017r.
- 31.12.2017r.
28.774,60zł
3GZO
3.2017

02.01.2017r.
STEK Sp.z o.o.
Sp.komandytowa
ul.Waryńskiego 65, 86 - 300 Grudziądz
Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej w miejscowościach:Nowa Cerkiew, Pawłowo, Charzykowy, Ogorzeliny, Lichnowy, Ostrowite, Nieżychowice
02.01.2017r.
- 31.12.2017r.
80.103,40zł
4GZO
4.2017

02.01.2017r.
Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
Najem pomieszczeń biurowych dla GZO
02.01.2017r.
- czas  nieokreślony
opłata miesięczna
5GZO
5.2017

10.01.2017r.
Korim Sp.z o. o.
Karolewo 20
89-600 Chojnice
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego dla SP Ostrowite
09.01.2017r.
- 31.12.2017r.
58.000,00zł
6GZO
6.2017

19.01.2017r.
POLTAREX
Polskie Drewno Sp. z o.o.
ul.Marszałkowska 84/92 lok.39
00-514Warszawa
Dostawa pelletu do kotłowni szkolnych w miejscowościach Silno i Swornegacie
19.01.2017r.
- 31.12.2017r.
107.850,00zł


7GZO
7.2017


Aneks Nr 1 do umowy nr GZO 7.2017
Aneks nr 2 do umowy nr GZO 7.2017

9.01.2017r.
15.09.2017r.
16.11.2017r.
KAPOST
Sp. z o.o.
ul. Parkowa 6
89- 400 Sępólno Krajeńskie


Dostawa węgla kamiennego do kotłowni szkolnych w miejscowościach : Kłodawa, Pawłowo,
Ogorzeliny, Nowa Cerkiew, Nieżychowice
oraz miału do kotłowni w miejscowościach Lichnowy i Sławęcin
19.01.2017r.
- 31.12.2017r.15.09.2017r.
-31.12.2017r.


od 16.11.2017r.
185.361,00zł

8UMOWA
nr 7/2017

23.01.2017r.
Wydział Finansów
i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
23.01.2017r.
- do czasu rozliczenia przekazanych środków

Środki pieniężne przekazano na konto Gminy
9GZO
8.2017

17.02.2017r.
Zakład Ogólnobudowlany ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 19
Chojnice
Remont sali gimnastycznej oraz szatni w G Sławęcin
17.02.2017r.
- 24.02.2017r.
14.169,28zł
10Aneks nr 2 do umowy    z dn. 01.09.2016r.

06.03.2017r.
Transport Sanitarny "TRANS-MED"    ul. Towarowa 6 89-600 Chojnice
Usługi przewozowe polegające na dowożeniu ucznia niepełnosprawnego
01.03.2017r.
- 30.06.2017r.
2,50km/zł
11Umowa
Nr 05/NM/17

09.01.2017r.
Centrum Park Chojnice            sp. z o.o. ,
ul. Huberta Wagnera 1, 89-600 Chojnice
Pobyt dzieci na pływalni w celu realizacji programu nauki pływania dla uczniów Gminy Chojnice
09.01.2017r.
- 07.06.2017r.
24.420,00zł
12Umowa partnerska

17.03.2017r.
NUADU Sp.z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98,
81-451 Gdynia
Licencja umożliwiająca dostęp do platformy edukacyjnej dla 3 szkół gminy Chojnice
17.03.2017r.
- 23.06.2017r.

13Aneks nr 1 do umowy   z dnia 09.03.2004r.

02.01.2017r.
PiastPol J.L
ul. Prusa 18
89-600 Chojnice
Dostarczanie, zainstalowanie i oddanie w najem urządzeń do dystrybucji naturalnej wody źródlanej
09.03.2004r.
- do nadal
wg cennika
14GZO
14.2017

20.03.2017r.
Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie
ul. Sukienników 6
89- 600 Chojnice
Uaktualnienie  projektu dot. zadania  " Przebudowa budynku biblioteki z zespołem kuchennym w Zespole Szkół w Swornegaciach"
20.03.2017r.
- 14.07.2017r.
6.150,00zł
15GZO
15.2017


Aneks nr 1 do umowy GZO 15.2017

03.07.2017r.09.10.2017r.Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie
ul. Sukienników 6
89 -600 Chojnice
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: Budowa boiska wielofunkcyjnego        " Jaskółeczka"            w miejscowości Swornegacie, Nowa Cerkiew, Lichnowy

03.07.2017r.
- 24.11.2017r.


09.10.2017r.
- 31.12.2017r.36.900,00zł
16

GZO
16.2017
Aneks nr 1 do umowy Nr GZO 16.2017

03.07.2017r.

01.08.2017r.


Adria-Biuro Wycen i Nieruchomości , Plac Jagielloński 2/4a,
89-600Chojnice


Wykonanie oszacowania wartości nieruchomości dla ZS w Charzykowach i SP w Lichnowach celem ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościachZlecenie wykonania dodatkowych pomiarów pomieszczeń w ZS w Charzykowach
03.07.2017r.
- 08.08.2017r.

01.08.2017r.


1.900,00zł


0,50zł/m

18GZO
17.2017

21.08.2017r.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy
ul. Mickiewicza 5A, 83 - 262 Czarna Woda
Usługi przewozowe polegające na opiece oraz dowożeniu do i ze szkoły ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- 31.08.2017r.
250 zł/za każdy dzień przewozu
19GZO
18.2017

22.08.2017r.
Umowa z rodzicem
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego

04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych     w roku szkolnym 2017/2018
2.118,25zł
20GZO
19.2017

22.08.2017r.
Umowa z rodzicem
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego

04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych     w roku szkolnym 2017/2018
2.647,81zł
21GZO
20.2017
04.09.2017r.
MZK Sp. z o.o.
ul. Angowicka 53, 89 - 600 Chojnice
Opieka nad uczniami w czasie dowozu i odwozu ze szkół Gminy Chojnice


04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowaczych w roku szkolnym2017/2018/
stawka /godzinowa
22

GZO
21.2017


Aneks nr 1
do umowy nr GZO 21.2017

04.09.2017r.


04.12.2017r.
MZK Sp. z o.o.
ul. Angowicka 53, 89 - 600 Chojnice
Dowóz i odwóz uczniów z terenu gm. Kamień Krajeński
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowaczych w roku szkolnym2017/2018
stawka
/ za kilometr
23Umowa na świadczenie usług

04.09.2017r.
Transport Sanitarny
"TRANS - MED"
ul. Towarowa 6
89-600 Chojnice
Usługi przewozowe polegające na dowożeniu uczniów niepełnosprawnych
04.09.2017r.
- 22.06.2018r.
2,50/km
24Umowa nr
09/NM/17

04.09.2017r.

Centrum Park Chojnice            sp. z o.o. ,
ul. Huberta Wagnera 1, 89-600 Chojnice
Nauka pływania dla uczniów Gminy Chojnice - klas sportowych SP Charzykowy
04.09.2017r.
- 20.06.2018r.
7.700,00zł
25
Umowa nr
10/NM/17

04.09.2017r.

Centrum Park Chojnice            sp. z o.o. ,
ul. Huberta Wagnera 1, 89-600 Chojnice
Nauka pływania dla uczniów szkół Gminy Chojnice
04.09.2017r.
- 13.12.2017r.
17.270,00zł
26GZO
25.2017

06.09.2017r.
Umowa z rodzicem
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego

04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
950,00zł
27GZO
26.2017

06.09.2017r.
Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego

04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
5.100,00zł
28GZO
27.2017

06.09.2017r.
Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego

04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
1.056,00zł
29GZO
28.2017

06.09.2017r.
Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego

04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
1.800,00zł
30GZO
29.2017

06.09.2017r.
Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego

04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
2.500,00zł
31GZO
30.2017

06.09.2017r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
800,00zł
32GZO
31.2017

06.09.2017r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
3.000,00zł
33GZO
32.2017

06.09.2017r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
3.530,00zł
34GZO
33.2017

06.09.2017r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
9.000,00zł
35GZO
34.2017

06.09.2017r.
Umowa z rodzicem
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
3.600,00zł
36GZO
35.2017

06.09.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
3.600,00zł
37GZO
36.2017

06.09.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
1.338,00zł
38GZO
37.2017

06.09.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
4.413,00zł
39GZO
38.2017Aneks nr 1
do umowy nr GZO 38.2017

06.09.2017r.


14.12.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
1.800,00zł
40GZO
39.2017

06.09.2017r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
2.100,00zł
41GZO
40.2017


06.09.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
3.000,00zł
42GZO
41.2017

07.09.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
2.400,00zł
43GZO
42.2017

07.09.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
8.600,00zł
44GZO
43.2017


07.09.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
2.400,00zł
45GZO
44.2017

18.09.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
2.700,00zł
46GZO
45.2017

18.09.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
3.237,00zł
47GZO
46.2017

18.09.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
3.530,00zł
48GZO
47.2017


18.09.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
1.800,00zł
49GZO
48.2017


18.09.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
1.800,00zł
50GZO
49.2017

18.09.2017r.Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
4.400,00zł
51GZO
50.2017


18.09.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
2.000,00zł
52GZO
51.2017


18.09.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
1.912,00zł
53GZO
52.2017

22.09.2017r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego04.09.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
3.825,00zł
54GZO
53.2017

11.10.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
02.10.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
5.300,00zł
55GZO
54.2017

20.11.2017r.

Adria-Biuro Wycen i Nieruchomości , Plac Jagielloński 2/4a,
89-600Chojnice
Wykonanie oszacowania wartości nieruchomości dla SP w Kłodawie, SP w Nieżychowicach, SP w Nowej Cerkwi, SP w Ogorzelinach, SP w Ostrowitem, SP w Pawłowie, SP w Silnie, SP w Swornegaciach celem ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach
15.12.2017r.
12.700,00zł
56GZO
55.2017

29.11.2017r.

Umowa z rodzicem

Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
02.11.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
1.640,00zł
57GZO
56.2017


29.11.2017r.

Umowa z rodzicem
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego02.11.2017r.
- do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym2017/2018
940,00zł
58GZO
57.2017

01.12.2017r.

STEK Sp.z o.o.
Sp.komandytowa
ul.Waryńskiego 65, 86 - 300 Grudziądz
Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej w miejscowości Swornegacie01.01.2018r.
-31.12.2018r.
31.085,00zł
59GZO
58.2017

01.12.2017r.
STEK Sp.z o.o.
Sp.komandytowa
ul.Waryńskiego 65, 86 - 300 Grudziądz
Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej w miejscowościach:Nowa Cerkiew, Pawłowo, Charzykowy, Ogorzeliny, Lichnowy, Ostrowite, Nieżychowice01.01.2018r.
- 31.12.2018r.
148.196,00zł
60GZO
59.2017

01.12.2017r.
POLTAREX
Polskie Drewno Sp. z o.o.
ul.Marszałkowska 84/92 lok.39
00-514Warszawa
Dostawa pelletu do kotłowni szkolnych w miejscowościach Silno i Swornegacie01.01.2018r.
-31.12.2018r.
123.984,00zł
61GZO
60.2017

01.12.2017r.
KAPOST
Sp. z o.o.
ul. Parkowa 6
89- 400 Sępólno Krajeńskie
Dostawa węgla kamiennego do kotłowni szkolnych w miejscowościach : Kłodawa, Pawłowo,
Ogorzeliny, Nowa Cerkiew, Nieżychowice
oraz miału do kotłowni w miejscowościach Lichnowy i Sławęcin
01.01.2018r.
- 31.12.2018r.
239.200,00zł
62GZO
61.2017

01.12.2017r.
Usługowa Spółka Kominiarska s.c. w Człuchowie
Usługi kominiarskie w Szkołach na terenie Gminy Chojnice
01.01.2018r.
- 31.12.2020r.
wg cennika
63GZO
62.2017

12.12.2017r.
TEZAP Spółka Jawna z siedzibą w Dzierżonowie , ul. Staszica 24 - A -1
Dostawa sprzętu niezbędnego do wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych Gminy Chojnice
do 20.12.2017r.
73.480,00zł
64Umowa na świadczenie usług

21.11.2017r.
Transport Sanitarny
"TRANS - MED"
ul. Towarowa 6
89-600 Chojnice
Usługi przewozowe polegające na dowożeniu uczniów niepełnosprawnych21.11.2017r.
- 14.12.2017r.
1.260,00zł
65


66


67


68


69


Wytworzył: Janina Król (21 października 2010)
Opublikował: Jan Adminowicz (12 stycznia 2005, 15:02:27)

Ostatnia zmiana: Mariola Ossowska (15 lutego 2018, 08:00:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11988

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij