VII sesja - 31.05.2019 r.

Uchwała Nr VII/112/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej ,,TUR"
pobierz plik (195kB) pdf


Uchwała Nr VII/111/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu prawa własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 39/49, położonej w obrębie ewidencyjnym Ciechocin

Uchwała Nr VII/110/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy
pobierz plik (189kB) pdf

Uchwała Nr VII/109/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Małe Swornegacie, obręb geodezyjny Swornegacie, gm. Chojnice

Uchwała Nr VII/108/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Chojnicach
pobierz plik (183kB) pdf

Uchwała Nr VII/107/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice

Uchwała Nr VII/106/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
pobierz plik (849kB) pdf


Uchwała Nr VII/105/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Chojnice

Uchwała Nr VII/104/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pawłowo
pobierz plik (378kB) pdf

Uchwała Nr VII/103/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę produkcyjną i usługową we wsi Topole, obręb Nieżychowice, gm. Chojnice

Uchwała Nr VII/102/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 214/1 obręb Nieżychowice gm. Chojnice


Uchwała Nr VII/101/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych - gminnych
pobierz plik (1000kB) pdf


Uchwała Nr VII/100/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowite
pobierz plik (189kB) pdf


Uchwała Nr VII/99/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania w trybie art. 902 z indeksem 1, §1 Kodeksu cywilnego nieruchomości położonej w miejscowości Lichnowy


Uchwała Nr VII/98/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie wykupu działki położonej w obrębie ewidencyjnym Nieżychowice

Uchwała Nr VII/97/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie wykupi nieruchomości położonej w miejscowości Klawkowo


Uchwała Nr VII/96/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Topole, obręb ewidencyjny Nieżychowice
pobierz plik (190kB) pdf


Uchwała Nr VII/95/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Nieżychowice


Uchwała Nr VII/94/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2018 rok
pobierz plik (189kB) pdf


Uchwała Nr VII/93/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Chojnice za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr VII/92/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chojnice wotum zaufania
pobierz plik (244kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Sandra Kolińska (5 czerwca 2019)
Opublikował: Sandra Kolińska (5 czerwca 2019, 10:29:14)

Ostatnia zmiana: Sandra Kolińska (5 czerwca 2019, 11:27:02)
Zmieniono: dodawanie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 284