X sesja - 18.10.2019 r.

Uchwała Nr X/166/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie skagi L.O., E.L., A.W., J.W., M.S., K.R., Z.N., R.H., P.H., na uchwałę Nr VII/109/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Małe Swornegacie, obręb geodezyjny Swornegacie, gm. Chojnice
pobierz plik (196kB) pdf


Uchwała Nr X/165/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie skargi J.G. oraz I.L. na uchwałę Nr XXXIV/414/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Charzykowy, w obrębie geod. Charzykowy, w gminie Chojnice
pobierz plik (193kB) pdf


Uchwała Nr X/164/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach na uchwałę nr XI/102/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Chojnice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
pobierz plik (199kB) pdf


Uchwała Nr X/163/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
pobierz plik (193kB) pdf


Uchwała Nr X/162/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej Nr FR/166/2019 z dnia 17 września 2019 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Chojnice w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice - Ogorzeliny"
pobierz plik (977kB) pdf


Uchwała Nr X/161/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r.w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej Nr FR/165/2019 z dnia 17 września 2019 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Chojnice w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2645G Chojnice - Pamiętowo na odcinku Chojnaty - Lichnowy"
pobierz plik (988kB) pdf

Uchwała Nr X/160/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r.w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach
pobierz plik (183kB) pdf

Uchwała Nr X/159/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice
pobierz plik (3716kB) pdf

Uchwała Nr X/158/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
pobierz plik (1277kB) pdf

Uchwała Nr X/157/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
pobierz plik (835kB) pdf

Uchwała Nr X/156/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Swornegacie
pobierz plik (188kB) pdf

Uchwała Nr X/155/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Silno
pobierz plik (188kB) pdf

Uchwała Nr X/154/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Swornegacie, gmina Chojnice
pobierz plik (1681kB) pdf

Uchwała Nr X/153/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r.w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej
pobierz plik (337kB) pdf

Uchwała Nr X/152/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r.w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Krojanty
pobierz plik (379kB) pdf

Uchwała Nr X/151/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r.w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chojnicach na kadencję 2020 - 2023
pobierz plik (190kB) pdf

Uchwała Nr X/150/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r.w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chojnicach na kadencję 2020 - 2023
pobierz plik (193kB) pdf


Uchwała Nr X/149/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 października 2019 r.w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Chojnicach
pobierz plik (450kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sandra Kolińska (22 października 2019)
Opublikował: Sandra Kolińska (22 października 2019, 13:08:57)

Ostatnia zmiana: Sandra Kolińska (24 października 2019, 08:27:02)
Zmieniono: dodawanie uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 341