XI sesja - 22.11.2019 r.

Uchwała Nr XI/185/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy firmie Polkomtel Sp. z o. o. dla lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43214 Ostrowite


Uchwała Nr XI/184/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ciechocin


Uchwała Nr XI/183/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nieżychowice


Uchwała Nr XI/182/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
pobierz plik (487kB) pdf


Uchwała Nr XI/181/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego
pobierz plik (194kB) pdf


Uchwała Nr XI/180/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Chojnicach

Uchwała Nr XI/179/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Chojnicach
pobierz plik (187kB) pdf


Uchwała Nr XI/178/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice
pobierz plik (3716kB) pdf


Uchwała Nr XI/177/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
pobierz plik (1077kB) pdf


Uchwała Nr XI/176/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny Gminy Chojnice
pobierz plik (340kB) pdf


Uchwała Nr XI/175/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
pobierz plik (384kB) pdf


Uchwała Nt XI/174/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Charzykowy
pobierz plik (378kB) pdf


Uchwała Nr XI/173/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Angowice
pobierz plik (188kB) pdf


Uchwała Nr XI/172/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Charzykowy
pobierz plik (187kB) pdf


Uchwała Nr XI/171/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa
pobierz plik (189kB) pdf


Uchwała Nr XI/170/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowite
pobierz plik (189kB) pdf


Uchwała Nr XI/169/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Chojnice na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice
pobierz plik (882kB) pdf


Uchwała Nr XI/168/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
pobierz plik (197kB) pdf


Uchwała Nr XI/167/2019
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych
pobierz plik (194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sandra Kolińska (27 listopada 2019)
Opublikował: Sandra Kolińska (27 listopada 2019, 09:01:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169