XIX sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XIX/319/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chojniczki
{plik31}

UCHWAŁA NR XIX/320/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Silno, gmina Chojnice
{plik32}

UCHWAŁA NR XIX/321/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Ciechocin, gmina Chojnice
{plik34} 

UCHWAŁA NR XIX/322/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w miejscowości Silno, gm. Chojnice.
{plik35}

UCHWAŁA NR XIX/323/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
{plik36}

UCHWAŁA NR XIX/324/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/188/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice
{plik38}

UCHWAŁA NR XIX/325/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie udzielenia dotacji w 2020 roku na remont zabytku – organów w Kościele Parafialnym p.w. Św.
Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi, Gmina Chojnice
{plik39}

UCHWAŁA NR XIX/326/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie udzielenia dotacji w 2020 roku na remont zabytku – figury na drewnianym krzyżu,
zlokalizowanym przy skrzyżowaniu dróg do Sternowa i Lotynia na terenie Gminy Chojnice
{pliki40}

UCHWAŁA NR XIX/327/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego
{plik41}

UCHWAŁA NR XIX/328/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/629/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie określania zasad przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia kwot przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2019 roku i latach następnych
{plik42}

UCHWAŁA NR XIX/329/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/315/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
{plik43}

UCHWAŁA NR XIX/330/2020 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/316/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
{plik44}

metryczka


Wytworzył: JD (2 listopada 2020)
Opublikował: Mariusz Karasiewicz (4 marca 2021, 10:02:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73