XXIII sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXIII/394/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Chojnice na rok 2021"
UCHWAŁA NR XXIII/394/2021 (657kB) pdf

UCHWAŁA NR XXIII/395/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę
produkcyjną i usługową we wsi Topole obręb Nieżychowice gm. Chojnice

UCHWAŁA NR XXIII/396/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych- gminnych

UCHWAŁA NR XXIII/397/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach za 2020 rok

UCHWAŁA NR XXIII/398/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/362/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXIII/399/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXIII/400/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/340/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice

UCHWAŁA NR XXIII/401/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/250/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/143/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212

UCHWAŁA NR XXIII/402/2021
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień
w podatku od nieruchomości

metryczka


Wytworzył: JD (1 kwietnia 2021)
Opublikował: Justyna Dziamecka (1 kwietnia 2021, 14:23:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39