Oświadczenia Majątkowe

Wzór oświadczenia majątkowego (1576kB) pdf
Wzór oświadczenia majątkowego (24kB) word

Na podstawie art. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994  ze zm.) dokonano wyłączenia z udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości wskazanych w oświadczeniu.

Zbigniew Szczepański
- Wójt Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (569kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (619kB) word
oświadczenie majątkowe 2004r. (1986kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (554kB) pdf
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (1049kB) pdf
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (1143kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (1446kB) pdf
oświadczenie majątkowe 2006 r. - korekta (1168kB) pdf
oświadczenie majątkowe 2007 r. (1819kB) pdf
uzupełnienie do oświadczenia majątkowego za 2007 r. (549kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (987kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. (1945kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (1098kB) pdf        
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (1093kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010 rok (2188kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1650kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (2202kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (867kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji pobierz (1489kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018
pobierz (3364kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (4556kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (967kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (499kB) pdf


Piotr Stanke
- Z-ca Wójta Gminy Chojnice
Oświadczenia majątkowe - objęcie stanowiska (1585kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (878kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4128kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3845kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3335kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2996kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3495kB) pdf


Stefania Majewska-Kilkowska - Sekretarz Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (797kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (552kB) word
oświadczenie majątkowe 2004r. (1005kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1817kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (928kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1620kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1553kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (893kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010 rok (1632kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1428kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3915kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3492kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2635kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2929kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2930kB) pdf


Aleksandra Wojcieszyńska - Skarbnik Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (811kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (483kB) word
oświadczenie majątkowe 2004r. (1109kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1970kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (934kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1672kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1685kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (917kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1496kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1527kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3258kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3961kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3379kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2921kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3435kB) pdf

Krystyna Kijek - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do 31 marca 2008 r.
oświadczenie majątkowe 2002r. (686kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (458kB) word
oświadczenie majątkowe 2004r. (749kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1709kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (958kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1568kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. - koniec pracy zawodowej (1680kB) pdf


Bożena KubiakDyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1664kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. - objęcie funkcji Dyrektora Wydziału (1659kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1739kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (879kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1464kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1435kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4072kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3495kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3232kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2806kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3106kB) pdf


Beata Lucyna Burda - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
oświadczenie majątkowe (1566kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1404kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4034kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3129kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2387kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2527kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2358kB) pdfAndrzej Brunka -Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
oświadczenie majątkowe 2002r. (706kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (590kB) word
oświadczenie majątkowe 2004r. (732kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (2018kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (961kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1701kB) pdf
pobierz plik (1701kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (896kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1368kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (645kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4302kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3697kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3296kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2828kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3281kB) pdf

Zdzisław Stormann - Dyrektor Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
oświadczenie majątkowe 2002r. (928kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (557kB) word
oświadczenie majątkowe 2004 r. (1316kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1999kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (979kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1717kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1746kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (933kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1443kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1208kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4767kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3699kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3255kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2840kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3521kB) pdf

Arkadiusz Weder - Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Chojnicach
oświadczenie majątkowe 2004r. (1335kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1695kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (959kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1654kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1636kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (811kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1438kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1140kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3553kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za 2013 rok (5512kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2811kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2539kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2976kB) pdf

Grażyna Dąbrowiecka - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
oświadczenie majątkowe 2002r. (680kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (572kB) word
oświadczenie majątkowe 2004r. (1071kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (2012kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (920kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1616kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (887kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (959kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1410kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1472kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4132kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (4143kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2957kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2735kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2924kB) pdf

Justyna Rząska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach
oświadczenie majątkowe 2002r. (833kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (529kB) word
oświadczenie majątkowe 2004r. (1123kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1799kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (1004kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1732kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1711kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (928kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1583kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1564kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4181kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (4081kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3214kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2996kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3217kB) pdf


Bernadeta Zimnicka
-Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1683kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1730kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (925kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1455kB) pdf
Oświadczenia majątkowe - objęcie stanowiska Dyrektora GZO w Chojnicach (1551kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (607kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3817kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3501kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3210kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2838kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3384kB) pdf


Jan Kowalski - Dyrektor Samodzielnej, Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (707kB) word
oświadczenie majątkowe 2003r. (586kB) word
oświadczenie majątkowe 2004r. (733kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (2009kB) word
oświadczenie majątkowe 2006 r. (951kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1626kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1770kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (812kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1654kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (523kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3569kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (4448kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2984kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (3105kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2733kB) pdf


Beata Pryba - Kierownik Działu Pomocy Społecznej GOPS w Chojnicach
oświadczenie majątkowe za 2007 r. - wydawanie decyzji administracyjnych (1710kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1635kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (910kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1508kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1435kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3994kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3484kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3143kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2704kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2929kB) pdf


Michał Krukowski - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych GOPS
w Chojnicach

oświadczenie majątkowe za 2007 r. - wydawanie decyzji administracyjnych (1764kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (1697kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (926kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1457kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1408kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4357kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3530kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3218kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2924kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3093kB) pdf

Maria Wierzbowska - Z-ca Dyrektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2915kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2487kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2599kB) pdfMariola Graul - Główny Księgowy GOPS - osoba wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
oświadczenie majątkowe 2004 r. (2393kB) pdf
oświadczenie majątkowe 2005 r. (1664kB) pdf
oświadczenie majątkowe 2006 r. (854kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1621kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (850kB) pdf


Monika Masłowska - Szudrowicz - Kierownik Biura Programów Rozwojowych
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1535kB) pdf
Wytworzył: Żaneta Szulc (9 maja 2006)
Opublikował: Karol Buława (2 marca 2005, 10:12:23)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (19 listopada 2018, 12:21:09)
Zmieniono: dodanie oświadczeń majątkowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 42457

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij