Działalność GOK


Działamy od 1 stycznia 2004 roku. Służymy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych. Ponadto staramy się tworzyć nawyki korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz kształtowania postaw jej czynnego odbiorcy. Do naszych zadań należy: wypracowanie programu działalności kulturalno-wychowawczej i sportowej. Zakładanie i opieka nad działalnością zespołów kulturalnych. Inspirowanie klubów i drużyn sportowych. Prowadzenie pracy środowiskowej, organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców gminy. Utrwalanie tradycji narodowych  patriotycznych, a także tradycji regionalnych. Organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi i na rzecz dzieci. Współdziałanie z organizacjami sportowo-turystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej i turystyki. Organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy Chojnice w różnorodnych formach działalności sportowej. Popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej. Koordynacja pracy oraz merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem:
Wiejskich Domów Kultury: Swornegacie, Ogorzeliny, Silno;
Świetlic Wiejskich: Ciechocin, Chojniczki, Nowe Ostrowite, Nowy Dwór, Pawłowo, Krojanty, Klawkowo, Angowice, Czartołomie, Lotyń, Racławki, Kłodawa, Kruszka, Nowa Cerkiew;
Amfiteatrów: Swornegacie- Amfiteatr Letni; Charzykowy-Amfiteatr im. Ottona Weilanda; Kaszubskiego Domu Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach;
Chaty Podcieniowej w Silnie;
Kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 Charzykowy;
Możemy: organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty i spotkania. Prowadzić naukę języków obcych. Organizować imprezy rozrywkowe, sportowe i turystyczne. Prowadzić działalność wydawniczą. Prowadzić kółka i ogniska artystyczne. Prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego. Realizować imprezy zlecone. Świadczyć usługi gastronomiczne w ramach bufetu. Organizować imprezy rekreacyjno-sportowe i turystyczne. 
W naszych placówkach zatrudniamy 27 pedagogów.
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach jest głównym organizatorem Festiwalu Piosenki Żeglarskiej w Charzykowach i Kaszubskiego Festiwalu Piosenki Country i Folk „Checz”. 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Chojnicach
 1. Administratorem Danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach (89-600) ul. Kościerska 10/2. 
 2. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Ispektor Danych Osobowych, tel. 52 397 25 59, e-mail iod@gokchojnice.pl. 
 3. Dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu świadczenia usług wybranych przez Użytkownika.
 4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia swoich danych. 
 5. Ma Pan/i prawo wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
 6. W sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 7. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody. 
 8. Dane będą przetwarzane do momentu wykonania usługi lub czynności przez Administratora Danych. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, dane mogą być przsetwarzane do czasu wycofania tej zgody.   
 9. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności. 
 10. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 
 11. Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie. 
  

metryczka


Wytworzył: admin (14 stycznia 2005)
Opublikował: Jan Adminowicz (14 stycznia 2005, 13:15:05)

Ostatnia zmiana: Dorota Chmara (18 lipca 2018, 11:09:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9199