Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Druki do pobrania - WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH/SPECJALNYCH* PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w ChojnicachWydział Budownictwa i Gospodarki PrzestrzennejI piętro, pokój nr 108tel. 52 397 26 42 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr [...]

DRUKI DO POBRANIA - wniosek o nadanie numeru

wniosek o nadanie numeru - [...]

Decyzja o warunkach zabudowy/ ustaleniu lokalizacji celu publicznego

I. Podstawa prawna:ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.),  KPA (t.j. Dz. U. z 2021r. poz 735 ze zm.)ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [...]

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJp. o. DYREKTORA WYDZIAŁUinż. Zdzisław Stormannpok. nr 107tel.  52 880 13 08 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNEmgr inż. Arkadiusz Czaplewski - Inspektorpok. nr 109tel.  52 880 13 11mgr [...]

metryczka