Decyzja o warunkach zabudowy/ ustaleniu lokalizacji celu publicznego

I. Podstawa prawna
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.),  KPA (t.j. Dz. U. z 2017r. poz 1257 ze zm.)
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm. )

II. Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie decyzji,
- 2 egz. kserokopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 lub 1:500 (w stosunku do inwestycji liniowych również 1:2000) do celów opiniodawczych (obejmującej obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 50m), na dodatkowym egz. (w przypadku dużego formatu może być fragment mapy) należy nanieść proponowaną lokalizację inwestycji oraz obszar objęty wnioskiem,
- kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 z uwzględnieniem numeracji działek sąsiednich,
- warunki wod.kan. i energetyczne


III. Opłata skarbowa
- 107 zł od decyzji,
- 56 zł od przeniesienia decyzji,
- 10 zł od zmiany decyzji
nie dotyczy wniosków składanych w sprawie budownictwa mieszkaniowego.

IV. Opłaty administracyjne
brak

V. Termin i sposób załatwiania
Wydanie decyzji następuje w terminie 2-ch miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających dodatkowego postępowania wyjaśniającego do 3-ch miesięcy.

Decyzja wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez wnioskodawcę.

Decyzje roznoszone są, za potwierdzeniem odbioru przez pracowników Urzędu Gminy oraz za pośrednictwem poczty.

VI. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy W Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
Biuro Podawcze
informacja pok. 106, 109,
tel: 52-39-721-29 wew: 335 lub 369

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy W Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

VII. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

VIII. Tryb odwoławczy
Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice.

IX. Inne informacje
  • W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko bądź przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko należy załączyć Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • W przypadku działania przed przedstawiciela – załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z opłatą w wysokości 17zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
  • W przypadku, gdy działka, na której planowana jest inwestycja, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – przedstawić dokument poświadczający odpowiednią służebność przejazdu (akt notarialny bądź obciążenia KW).
X. Formularz do pobrania
wniosek o warunki zabudowy i lokalizację inwestycji celu publicznego (28kB) plik


Wytworzył: Anna Macijewicz (10 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (10 lutego 2011, 09:48:31)

Ostatnia zmiana: Anna Macijewicz (15 lutego 2018, 12:08:55)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9541

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij