Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ


DYREKTOR WYDZIAŁU

inż. Zdzisław Stormann
pok. nr 107
tel. wew. 333, zewn. (052) 397 2198

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
mgr inż. Arkadiusz Czaplewski - Inspektor
pok. nr 109
tel. wew. 369

mgr inż. Aleksandra Białecka - Ziemińska - Inspektor
pok. nr 109
tel. wew. 369

mgr inż. Anna Macijewicz - Inspektor
pok. nr 106
tel. wew. 335

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

Iwona Wajer - Podinspektor
pok. nr 108
tel. wew. 338

mgr inż. Sebastian Kwiatkowski - Inspektor
pok. nr 108,
tel. wew. 305
tel. zewn. (052) 3972642

mgr inż. Zdzisław Ziemiński - Inspektor
pok. nr 106
tel. wew. 335

ZADANIA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ:

1/ przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy
2/ koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem
dokumentów planistycznych
3/ koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań
rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
4/ przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie
odpisów i wyrysów
5/ prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
6/ ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie
wyników tej oceny
7/ dokonywanie analiz wniosków sprawie sporządzania lub zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
8/ prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi wynikającymi z
tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i
wydawanych decyzji o warunkach zabudowy w zakresie opłat planistycznych
9/ prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i oraz
lokalizacji inwestycji celu publicznego
10/ prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
11/ prowadzenie rejestru decyzji dotyczących zagospodarowania terenu
wydawanych przez inne organy administracji publicznej, dla terenów
zlokalizowanych na terenie Gminy oraz analizowanie ich zgodności z planami
zagospodarowania przestrzennego
12/wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu, wynikających z planu
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
13/ prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw ulic i obiektów fizjograficznych oraz
numeracji nieruchomości
14/ zaopiniowanie wniosków rolników ubiegających się o ulgi z tytułu wybudowania
budynków inwentarskich
15/ opiniowanie projektów podziału gruntów oraz wydawanie decyzji i postanowień na
podział terenu zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego
16/ przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków stanowisk organów gminy
dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii
17/ projektowanie przebiegu dróg, w tym nowo tworzonych
18/ budowa, modernizacja i ochrona dróg
19/ zarządzanie drogami
20/ określenie szczegółowego korzystania z dróg w tym wykorzystywanie pasów drogowych
na cele niekomunikacyjne
21/ koordynacja i współpraca z innymi zarządcami dróg
22/ załatwianie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi
23/ współdziałanie w załatwianiu lokali mieszkalnych w tym socjalnych oraz zapewnienie w
razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwalnianych z
zakładów karnych i pozbawionych mieszkań w wyniku klęsk żywiołowych
24/ zarząd nieruchomościami wspólnymi
25/ koordynacja spraw związanych z budową kubaturowych obiektów komunalnych /remizy,
świetlice, budynki mieszkalno - socjalne i muzea/
26/ załatwianie spraw związanych z ustalaniem stawek czynszów opłat za lokale i
nieruchomości budynkowe
27/ opiniowanie wszystkich zamierzeń gospodarczych o zgodności z planami
zagospodarowania przestrzennego
28/ nadzór nad cmentarzami komunalnymi i miejscami pamięci narodowej
29/ adaptacja nowo przejmowanych obiektów na tworzenie mieszkań komunalnych /pod
najem/ i mieszkań socjalnych
30/ nadzór budowlany nad wykonawstwem remontów w remizach OSP i świetlicach nie
zatrudniających etatowych pracowników kultury.

Wytworzył: Żaneta Szulc (2 marca 2005)
Opublikował: Żaneta Szulc (2 marca 2005, 12:35:50)

Ostatnia zmiana: Anna Macijewicz (14 lipca 2015, 08:21:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9159

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij