Oświadczenia Majątkowe

Wzór oświadczenia majątkowego (1576kB) pdf
Wzór oświadczenia majątkowego (24kB) word

Na podstawie art. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994  ze zm.) dokonano wyłączenia z udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości wskazanych w oświadczeniu.

Zbigniew Szczepański
- Wójt Gminy Chojnice

Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (2202kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (867kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji pobierz (1489kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3364kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (4556kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (967kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (499kB) pdf


Piotr Stanke
- Z-ca Wójta Gminy Chojnice
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4128kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3845kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3335kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2996kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3495kB) pdf


Stefania Majewska-Kilkowska - Sekretarz Gminy Chojnice
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3915kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3492kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2635kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2929kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2930kB) pdf


Aleksandra Wojcieszyńska - Skarbnik Gminy Chojnice
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3258kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3961kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3379kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2921kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3435kB) pdf

Bożena KubiakDyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4072kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3495kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3232kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2806kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3106kB) pdf


Beata Lucyna Burda - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4034kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3129kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2387kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2527kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2358kB) pdfAndrzej Brunka -Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4302kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3697kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3296kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2828kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3281kB) pdf

Zdzisław Stormann - Dyrektor Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4767kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3699kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3255kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2840kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3521kB) pdf

Arkadiusz Weder - Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3553kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za 2013 rok (5512kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2811kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2539kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2976kB) pdf

Grażyna Dąbrowiecka - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4132kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (4143kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2957kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2735kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2924kB) pdf

Justyna Rząska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4181kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (4081kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3214kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2996kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3217kB) pdf


Bernadeta Zimnicka
-Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3817kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3501kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3210kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2838kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3384kB) pdf


Jan Kowalski - Dyrektor Samodzielnej, Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3569kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (4448kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2984kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (3105kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2733kB) pdf


Beata Pryba - Kierownik Działu Pomocy Społecznej GOPS w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3994kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3484kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3143kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2704kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2929kB) pdf


Michał Krukowski - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych GOPS
w Chojnicach

Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4357kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3530kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3218kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (2924kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3093kB) pdf

Maria Wierzbowska - Z-ca Dyrektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2915kB) pdf
Oświadczenie majatkowe za rok 2015 (2487kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2599kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (9 maja 2006)
Opublikował: Karol Buława (2 marca 2005, 10:12:23)

Ostatnia zmiana: Marcin Siudziński (7 listopada 2019, 12:19:33)
Zmieniono: art.24h ust 6 uosg

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 44077