Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Chojnice oraz Dyrektorów Szkół Gminy Chojnice

RADNI RADY GMINY W CHOJNICACH - VII KADENCJA 2014-2018

Wzór oświadczenia majątkowego Radnego (217kB) pdf
Wzór oświadczenia majątkowego Wójt/Dyrektorzy (231kB) pdf

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) dokonano wyłączenia udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości wykazanych w oświadczeniu.


1. Danuta Łoboda - Przewodnicząca Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (2735kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3828kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (915kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2132kB) pdf

2. Franciszek Borzych - Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (4258kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3188kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2935kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3383kB) pdf

3. Bożena Borowicka - Radna Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3866kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3148kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2909kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3029kB) pdf

4. Irena Dorawa   - Radna Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3961kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2988kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2937kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3185kB) pdf

5. Stefan Gruźliński - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (4051kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3342kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2788kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3322kB) pdf

6. Benedykt Jażdżewski - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3976kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2963kB) pdf
Korekta oświadczenia majatkowego (686kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2952kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3553kB) pdf

7. Józef Kołak - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (4060kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2983kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2953kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3426kB) pdf

8. Ryszard Kontek - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3928kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2834kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2922kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3091kB) pdf

9. Krystyna Kuczkowska - Radna Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3804kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2772kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2898kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3222kB) pdf

10. Tadeusz Kujawski - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (4007kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2855kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2838kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3049kB) pdf

11. Jarosław Kurek - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3882kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2686kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2713kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3124kB) pdf

12. Robert Piesik - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (4087kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2918kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2899kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3333kB) pdf

13. Ewa Pruska - Radna Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3979kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2976kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2816kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3283kB) pdf

14. Kazimierz Sikora - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3952kB) pdf
Korekta oświadczenia majątkowego - początek kadencji (676kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3143kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2803kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3388kB) pdf

15. Tadeusz Stelmaszyk - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2014-2018 pobierz (3775kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3130kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2743kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3287kB) pdf


RADNI RADY GMINY W CHOJNICACH - VI KADENCJA 2010-2014


1. Franciszek Borzych - Radny Rady Gminy w Chojnicach
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (934kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (935kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1541kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (851kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (821kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (878kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (848kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1311kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1422kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (5231kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3844kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (4189kB) pdf

2. Edwin Gołochowicz - Radny Rady Gminy w Chojnicach
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (953kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (1669kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1349kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (858kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. (836kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (831kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (847kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1333kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1174kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4209kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3499kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3754kB) pdf

3. Andrzej Grala - Radny Rady Gminy w Chojnicach
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (945kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (670kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1494kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (816kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (787kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (862kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (825kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1484kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1450kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4087kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3395kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3896kB) pdf

4. Benedykt Jażdżewski - Radny Rady Gminy w Chojnicach
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (939kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (865kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1399kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (803kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (770kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (897kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (805kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1293kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1365kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3908kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3459kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3993kB) pdf

5. Władysław Kanikowski - Radny Rady Gminy w Chojnicach

Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (858kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1468kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1379kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3972kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3493kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3906kB) pdf


6. Józef Kołak - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (859kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1549kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1382kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4118kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (4758kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3998kB) pdf

7. Ryszard Kontek - Radny Rady Gminy w Chojnicach

oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (948kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (896kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1581kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (869kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (796kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (867kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (848kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1313kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1415kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4195kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3621kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3090kB) pdf

8. Gabriela Krieger - Radna Rady Gminy w Chojnicach
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (947kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (919kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1185kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (823kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (871kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (1082kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (820kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1458kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1367kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3767kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3681kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (2910kB) pdf

9. Jarosław Kurek- Radny Rady Gminy w Chojnicach
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (932kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (1589kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1391kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (804kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (794kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (812kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (818kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1459kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1337kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4109kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (4079kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (4013kB) pdf

10. Tadeusz Leszczyński - Przewodniczący Radny Gminy w Chojnicach
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (993kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (1659kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1425kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (848kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (836kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (700kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (978kB) pdf  
oświadczenie majatkowe za 2010 rok (1865kB) pdf
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok (1372kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (2266kB) pdf
Uzupełnienie do oświadczenia majatkowego za 2012 rok (114kB) jpg
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (1230kB) pdf

Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 pobierz (1353kB) pdf

11. Danuta Łoboda - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach

oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (972kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (1896kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1238kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (885kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (825kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (919kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (821kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1483kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1394kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3687kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3693kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3908kB) pdf

12. Zbigniew Nojman - Radny Rady Gminy w Chojnicach
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (933kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (907kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1474kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (826kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (813kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (800kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1310kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1374kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4049kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3530kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (4352kB) pdf

13. Damian Sawicki - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (817kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1449kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (799kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4060kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3348kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3694kB) pdf

14. Eugeniusz Wirkus - Radny Rady Gminy w Chojnicach
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (979kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (1704kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1070kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (844kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (853kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (788kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (854kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1558kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1506kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4285kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3838kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (4049kB) pdf

15. Sebastian Zimnicki - Radny Rady Gminy w Chojnicach
Oświadczenie majątkowe - początek kadencji 2010-2014 (814kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1449kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1303kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3782kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3428kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 r. (3809kB) pdf


RADNI GMINY CHOJNICE - V KADENCJA 2006-2010

Franciszek Borzych - Radny Gminy w Chojnicach
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (934kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (935kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1541kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (851kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (821kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (878kB) pdf

Edwin Gołochowicz - Radny Rady Gminy w Chojnicach,
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (953kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (1669kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1349kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (858kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2009 r. (836kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (831kB) pdf

Wacław Górny - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach,
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (952kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (1480kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1410kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (841kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (814kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji (804kB) pdf

Andrzej Grala - Radny Rady Gminy w Chojnicach,
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (945kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (670kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1494kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (816kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (787kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (862kB) pdf

Benedykt Jażdżewski - Radny Rady Gminy w Chojnicach,
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (939kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (865kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1399kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (803kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (770kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (897kB) pdf

Józef Kiedrowski - Radny Rady Gminy w Chojnicach,

oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (947kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (1644kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (2192kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (811kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (766kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji (521kB) pdf

Ryszard Kontek - Radny Rady Gminy w Chojnicach,

oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (948kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (896kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1581kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (869kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (796kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (867kB) pdf

Gabriela Krieger - Radna Rady Gminy w Chojnicach,
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (947kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (919kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1185kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (823kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (871kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (1082kB) pdf

Tadeusz Kujawski - Radny Rady Gminy w Chojnicach,
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (955kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (909kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1354kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (841kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (791kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji (857kB) pdf

Jarosław Kurek- Radny Rady Gminy w Chojnicach,
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (932kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (1589kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1391kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (804kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (794kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (812kB) pdf

Tadeusz Leszczyński - Radny Rady Gminy w Chojnicach,
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (993kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (1659kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1425kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (848kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (836kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (700kB) pdf

Danuta Łoboda - Radna Rady Gminy w Chojnicach,
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (972kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (1896kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1238kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (885kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (825kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (919kB) pdf

Zbigniew Nojman - Radny Rady Gminy w Chojnicach,
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (933kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (907kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1474kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (826kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (813kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (800kB) pdf

Tadeusz Stelmaszyk - Przewodniczący Rady Gminy w Chojnicach,
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (1943kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (940kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. - korekta (1908kB) pdf
oświadczenie majątkowe 2007 r. (1675kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (863kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (1722kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji (955kB) pdf

Eugeniusz Wirkus - Radny Rady Gminy w Chojnicach.
oświadczenie majątkowe - 2006 r. - początek kadencji (979kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (1704kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1070kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (844kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (853kB) pdf
oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 (788kB) pdf

RADNI GMINY CHOJNICE - IV KADENCJA 2002-2006

Franciszek Borzych - Radny Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (716kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (542kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (1275kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1648kB) word
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (1012kB) pdf

Dariusz Dąbrowski - Radny Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (720kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (437kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (1226kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1658kB) word
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (1029kB) pdf

Wacław Górny - Przewodniczący Rady Gminy
oświadczenie majątkowe 2002r. (751kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (500kB) plik
oświadczenia majątkowe 2004r. (1741kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (512kB) pdf
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (932kB) pdf

Andrzej Grala - Radny Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (707kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (343kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (1066kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1534kB) word
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (835kB) pdf


Benedykt Jażdżewski - Radny Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (738kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (541kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (1171kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1606kB) word
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (1007kB) pdf

Józef Kiedrowski - Radny Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (724kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (552kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (1188kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1584kB) word
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (979kB) pdf

Tadeusz Kujawski - Radny Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (725kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (503kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (1212kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1597kB) word
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (1005kB) pdf

Jarosław Kurek- Radny Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (698kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (559kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (1201kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1573kB) word
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (938kB) pdf

Tadeusz Leszczyński - Radny Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (733kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (563kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (1218kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1663kB) word
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (1015kB) pdf

Danuta Łoboda - Radna Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (722kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (485kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (1208kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1914kB) word
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (988kB) pdf

Andrzej Ortmann - Radny Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (692kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (473kB) plik
oświadczenie majatkowe 2004r. (1111kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1891kB) word
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (985kB) pdf

Mariola Pażontka - Lipińska - Radna Gminy Chojnice
oświadczenie majątkowe 2002r. (720kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (381kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (1222kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1604kB) word
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (1017kB) pdf

Dominik Stoltman - Radny Rady Gminy
oświadczenie majątkowe 2002r. (736kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (343kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (1234kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1659kB) word
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (1039kB) pdf

Tadeusz Stelmaszyk - Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
oświadczenie majątkowe 2002r. (717kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (471kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (1221kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1617kB) word
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (997kB) pdf

Jarosław Syper - Radny Rady Gminy
oświadczenie majątkowe 2002r. (726kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (622kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (1220kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1699kB) word
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (977kB) pdf


DYREKTORZY SZKÓŁ GMINY CHOJNICE


Anita Sznajder - Dyrektor Zespołu Szkół w Charzykowach
oświadczenie majątkowe 2002r. (699kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (576kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (1017kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1901kB) word
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (970kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1353kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (919kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (788kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1428kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (246kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3968kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3925kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2884kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2853kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3190kB) pdf


Bernadeta Zimnicka - Dyr. Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach -
patrz link - Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy Jednostek organizacyjnych Gminy
oświadczenie majątkowe 2002r. (692kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (534kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (738kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1902kB) word
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (1132kB) pdf


Małgorzata Szynwelska - Dyrektor SP w Nieżychowicach
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1497kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (866kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (785kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (945kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (162kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3550kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3415kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3073kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2874kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (4399kB) pdf


Joanna Zakrzewska -  Dyrektor SP w Ogorzelinach
oświadczenie majątkowe za 2008 r. - objęcie funkcji dyr. (1528kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (869kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (3015kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1204kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3393kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (2521kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2892kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2657kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (4494kB) pdf


Celestyna Krajewicz - była Dyrektor SP w Ogorzelinach
oświadczenie majątkowe 2002r. (676kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (563kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (738kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1621kB) word
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (962kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1544kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (886kB) pdf


Zdzisław Bucław - Dyrektor Zespołu Szkół w Swornegaciach
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (984kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1611kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (938kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (762kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1433kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1308kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3677kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (4054kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3042kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2762kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3438kB) pdf


Katarzyna Kerpert - Dyrektor Gimnazjum w Sławęcinie
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (949kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (2012kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (2166kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (832kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1458kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (830kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (2776kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (2809kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2270kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2242kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2725kB) pdf
Oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji Dyrektora Gimnazjum w Sławęcinie (2762kB) pdf


Elżbieta Jażdżewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Silnie
oświadczenie majątkowe 2005r. (1174kB) word
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (631kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1064kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (494kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (513kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (867kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (304kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (2633kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (2485kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (1574kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (1624kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (1736kB) pdf
Oświadczenie majątkowe - koniec pełnienia funkcji Dyrektora SP w Silnie (1548kB) pdf


Artur Jaster - Dyrektor SP w Silnie
Oświadczenie majątkowe - objęcie funkcji Dyrektora SP w Silnie (2286kB) pdf


Alicja Kamińska - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Cerkwi
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (932kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1593kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (891kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (945kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1879kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (645kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3284kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3183kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2914kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2769kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2630kB) pdf


Leszek Redzimski - Dyrektor SP w Lichnowach
oświadczenie majątkowe 2002r. (706kB) plik
oświadczenie majątkowe 2003r. (574kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (1803kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1929kB) word
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (1018kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1591kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (911kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (792kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (3128kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1410kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3922kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3770kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3165kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2937kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3345kB) pdf


Jakubowski Maciej - Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie
Oświadczenie majątkowe 2016 r. - objęcie funkcji Dyr. Szkoły (1518kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (4616kB) pdf


Zofia Januszewska-Janta - Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie

oświadczenie majątkowe 2003r. (606kB) plik
oświadczenie majątkowe 2004r. (1174kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1968kB) word
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (919kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (1482kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (838kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (765kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (2527kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (763kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3407kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3145kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3124kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2770kB) pdf
Oświadczenie majątkowe 2016 r. - koniec pracy zawodowej (1367kB) pdf


Teresa Kolińska - Dyrektor SP w Kłodawie
oświadczenie majątkowe za 2007 r. -objęcie funkcji dyr. szkoły (1580kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (920kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (918kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1556kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (242kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (3959kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3044kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (2706kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2000kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2923kB) pdf


Barbara Markowska - Dyrektor SP w Ostrowitem
oświadczenie majątkowe 2004r. (720kB) word
oświadczenie majątkowe 2005r. (1935kB) word
oświadczenie majątkowe za 2006 r. (952kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2007 r. (2077kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2008 r. (889kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2009 r. (826kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2010r. (1403kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (1272kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2012 r. (4166kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok (3962kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3168kB) pdf
oświadczenie majątkowe za 2015 rok (2950kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (3405kB) pdf

Wytworzył: Żaneta Szulc (9 maja 2006)
Opublikował: Karol Buława (22 marca 2005, 07:53:39)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (15 marca 2019, 09:01:55)
Zmieniono: dodanie nowego wzoru oświadczenia majątkowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20127

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij