Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Chojnice przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Nieczystości ciekłe z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków muszą być usuwane w sposób uniemożliwiający przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Każdy wywóz nieczystości musi zostać potwierdzony właściwym dokumentem. 

Prowadzone będą kontrole wywiązania się z powyższego obowiązku. Urzędnikom przeprowadzającym kontrole towarzyszyć będą często policjanci. Właściciele nieruchomości są zobowiązani okazać umowę zawartą z przedsiębiorcą, świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojnice oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za takie usługi. Uchylanie się od tych obowiązków zagrożone jest mandatem lub karą grzywny.

Ścieki trują
Szambo i oczyszczalnia muszą mieć szczelne dno i ściany oraz odpowietrzenie. Ścieki bytowo-gospodarcze nie są nawozem, bo to nie tylko bakterie kałowe, ale także detergenty, które mogą zawierać trujące związki chemiczne, fosforany i azotany. Substancje te powodują skażenie gleb i wód gruntowych.

Jeśli wybudowałeś szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków – zgłoś to do Urzędu.

W tym celu należy wypełnić poniższy formularz i dostarczyć do biura podawczego Urzędu Gminy w Chojnicach, biura nr 111 lub listownie na adres: Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Pobierz formularz zgłoszenia szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków (45kB) word

Wykaz firm, które wywożą nieczystości płynne z terenu gminy Chojnice:

Nazwa przedsiębiorcySiedziba przedsiębiorcyTelefon kontaktowy
Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
Plac Piastowski 27a 
89-600 Chojnice
52 397 09 76
52 397 41 76
Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo Spółka z o.o. 
Spółka komandytowa
Klawkowo
ul. Kościerska 4A 
89-620 Chojnice
52 397 23 35
SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o.
ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45 
80-044 Gdańsk
52 525 64 06
Ryszard RyngwelskiPłęsno 1
89-608 Swornegacie
52 398 11 41
516 081 213
TOI TOI Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29 
03-044 Warszawa
22 614 59 78 
58 301 99 33
WC Serwis Sp. z o.o.
ul. Szybowa 2 
41-808 Zabrze
32 278 45 31
801 133 088
mToilet Sp. z o.o.ul. Odlewnicza 5
03-231 Warszawa
800 000 800

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Formella (29 maja 2015)
Opublikował: Izabela Wiencławek (29 maja 2015, 12:50:07)

Ostatnia zmiana: Marcin Górzyński (30 grudnia 2019, 13:13:03)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1837