Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice

I. Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.) w sprawie określenia wysokości opłat administracyjnych za czynności urzędowe.
II. Wymagane dokumenty:
wniosek z określeniem lokalizacji nieruchomości (nr geodezyjny działki, obręb, ulica):
pobierz (37kB) word

III. Opłata skarbowa:
- opłata skarbowa – płatna przy składaniu wniosku
od wypisu: do 5 stron - 30,00 zł
powyżej 5 stron - 50,00 zł
od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł
nie więcej niż - 200 zł

IV. Opłaty administracyjne:
brak

V. Termin i sposób załatwiania:
Wniosek o wypis i wyrys zostaje rozpatrzony bez zbędnej zwłoki – po 7 dniach od daty złożenia wniosku, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.
Pismo należy odbierać osobiście, ewentualnie na prośbę wnioskodawcy pismo wysyłane jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez wnioskodawcę.

VI. Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
Biuro podawcze informacja pok. Nr 109
tel: (52) 397-21-29 wew.369

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

VII. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

VIII. Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

IX. Inne informacje:
brak

X. Formularze do pobrania:
wniosek z określeniem lokalizacji nieruchomości (37kB) word

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Białecka-Ziemińska (23 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (23 lutego 2011, 11:20:46)

Ostatnia zmiana: Anna Macijewicz (30 lipca 2020, 14:36:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7016