Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

I. Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.) w sprawie określenia wysokości opłat administracyjnych za czynności urzędowe.
II. Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości - pobierz (48kB) word
- dowód wpłaty opłaty skarbowej

III. Opłata skarbowa:
opłata skarbowa w wysokości 17zł

IV. Opłaty administracyjne:
brak

V. Termin i sposób załatwiania:
Wystawienie zaświadczenia następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Zaświadczenie należy odbierać osobiście, ewentualnie na prośbę wnioskodawcy pismo wysyłane jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez wnioskodawcę.

VI. Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
Biuro podawcze informacja pok. Nr 109
tel: 528801312

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

VII. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

VIII. Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

IX. Inne informacje:
brak

X. Formularze do pobrania:
wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości (48kB) word

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Białecka-Ziemińska (23 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (23 lutego 2011, 11:58:48)

Ostatnia zmiana: Anna Macijewicz (3 stycznia 2022, 07:09:16)
Zmieniono: zmiana nr telefonu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8123