Realizacja budżetu Gminy Chojnice w 2015 roku

REALIZACJA BUDŻETU GMINY CHOJNICE W 2015 ROKU

Uchwała Nr 019/g217/D/I/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chojnice na lata 2015-2025 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
pobierz (276kB) zip pobierz (113kB) zip

Zarządzenie Nr F/7a/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (762kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (2304kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (236kB) zip

Zarządzenie Nr F/10a/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (680kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (200kB) zip
Załącznik Nr 2 pobierz (2425kB) pdf

Zarządzenie Nr F/10c/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (222kB) zip
Załącznik Nr 1 pobierz (198kB) zip

Uchwała Nr III/27/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (752kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (1796kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (983kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (191kB) zip
Załącznik Nr 4 pobierz (2576kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz (214kB) zip
Uzasadnienie pobierz (162kB) zip

Zarządzenie Nr F/15a/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (666kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (911kB) pdf

Uchwała Nr 024/g217/K/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 marca 2015 r. uznaje, że Gmina Chojnice posiada możliwość spłaty pożyczki do wysokości 145.000,- zł pobierz (1057kB) pdf

Zarządzenie Nr F/19/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2014 rok pobierz (852kB) pdf

Zarządzenie Nr F/20/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2014 rok pobierz (186kB) zip
Załącznik Nr 1 pobierz (920kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (3552kB) pdf

Zarządzenie Nr F/21/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Chojnice za 2014 rok pobierz (171kB) zip
Załącznik pobierz (3621kB) pdf

Uchwała Nr 032/g/217/R/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 marca 2015 r., w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami    pobierz (276kB) zip pobierz (236kB) zip

Uchwała Nr IV/65/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2015 rok
pobierz (1359kB) pdf


Zarządzenie Nr F/27/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (831kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (742kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (1297kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (811kB) pdf

Uchwała Nr 066/g217/A/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2015 r. opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chojnicach w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chojnice absolutorium za 2014 rok.
pobierz (256kB) zip pobierz (146kB) zip

Zarządzenie Nr F/37/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za I kwartał 2015 roku pobierz (344kB) pdf
Załącznik pobierz (2097kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2015 roku pobierz (273kB) zip pobierz (228kB) zip

Zarządzenie Nr F/49/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (1075kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (734kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (1237kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (816kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (2966kB) pdf

Zarządzenie Nr F/57/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie      zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (786kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (439kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (804kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (458kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (2990kB) pdf

Uchwała Nr V/77/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (1190kB) pdf

Zarządzenie Nr F/66/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (706kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (385kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (395kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (438kB) pdf

Na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych           (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości dane finansowe za 2014 rok  pobierz (2728kB) pdf

Zarządzenie Nr F/69/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (692kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (1308kB) pdf

Uchwała Nr VI/101/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (1020kB) pdf

Zarządzenie Nr F/74/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (738kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (392kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (760kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (428kB) pdf

Zarządzenie Nr F/84/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (760kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (721kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (767kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (471kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (3349kB) pdf

Zarządzenie Nr F/90/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice  i planów finansowych za I półrocze 2015 roku pobierz (61kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (2380kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (337kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz (79kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz (223kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz (63kB) pdf

Zarządzenie Nr F/91/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (44kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (40kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (310kB) pdf

Zarządzenie Nr F/92a/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2015 roku pobierz (89kB) jpg

Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2015 roku pobierz (268kB) zip   pobierz (228kB) zip
Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2015 roku pobierz (142kB) jpg pobierz (83kB) jpg
Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2015 roku pobierz (139kB) jpg pobierz (113kB) jpg pobierz (85kB) jpg


Uchwała Nr 134/g217/B/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chojnice za pierwsze półrocze 2015 r.
pobierz (152kB) jpg pobierz (109kB) jpg

Zarządzenie Nr F/102/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (1592kB) pdf

Uchwała Nr VII/109/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (942kB) pdf

Zarządzenie Nr F/110a/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (2532kB) pdf

Zarządzenie Nr F/114/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (1901kB) pdf

Zarządzenie Nr F/119/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (8144kB) pdf

Zarządzenie Nr F/120/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (1432kB) pdf

Uchwała Nr VIII/147/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (924kB) pdf

Zarządzenie Nr F/132/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (8656kB) pdf

Zarządzenie Nr F/133a/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 23 października 2015 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2015 roku pobierz (90kB) jpg

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2015 roku pobierz (139kB) jpg pobierz (114kB) jpg
Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2015 roku pobierz (140kB) jpg pobierz (85kB) jpg
Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2015 roku pobierz (139kB) jpg pobierz (117kB) jpg pobierz (92kB) jpg


Zarządzenie Nr F/138/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (7588kB) pdf

Zarządzenie Nr F/146/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (3656kB) pdf

Uchwała Nr IX/159/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (1202kB) pdf

Zarządzenie Nr F/152/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (4679kB) pdf

Zarządzenie Nr F/156/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (8064kB) pdf

Zarządzenie Nr F/165/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (45kB) word
Załącznik nr 1 pobierz (90kB) word
Załącznik nr 2 pobierz (41kB) word

Uchwała Nr X/170/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (809kB) pdf

Zarządzenie Nr F/169/2015 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pobierz (46kB) word
Załącznik nr 1 pobierz (94kB) word

Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2015 roku pobierz (141kB) jpg pobierz (118kB) jpg
Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2015 roku pobierz (144kB) jpg pobierz (87kB) jpg
Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2015 roku pobierz (142kB) jpg pobierz (121kB) jpg pobierz (73kB) jpg
pobierz (78kB) jpg


Pomoc publiczna, umorzenia, ulgi, odroczenia, rozłożenie na raty pobierz (119kB) pdf

metryczka


Wytworzył: RADA GMINY W CHOJNICACH (20 stycznia 2015)
Opublikował: Ewa Czapiewska (23 lutego 2015, 10:57:00)

Ostatnia zmiana: Barbara Meyer-Myzyk (25 maja 2016, 08:08:40)
Zmieniono: dodanie umorzeń, odroczeń, pomocy publicznej w 2015r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1527