REALIZACJA BUDŻETU GMINY CHOJNICE W 2016 ROKU


Zarządzenie  Nr F/2/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (45kB) word
Załącznik nr 1 pobierz (61kB) word
Załącznik nr 2 pobierz (149kB) word

Zarządzenie  Nr F/13/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (43kB) word
Załącznik nr 1 pobierz (69kB) word

Uchwała  Nr XI/197/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (1214kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/23/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (48kB) word
Załącznik nr 1 pobierz (36kB) word
Załącznik nr 2 pobierz (66kB) word
Załącznik nr 3 pobierz (42kB) word
Załącznik nr 4 pobierz (168kB) word

Zarządzenie  Nr F/26a/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za IV kwartał 2015 roku pobierz (1567kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/29/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2015 rok pobierz (31kB) word
Załącznik pobierz (948kB) word

Zarządzenie  Nr F/30/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2015 rok pobierz (32kB) word
Załącznik Nr 1 pobierz (64kB) word
Załącznik Nr 2 pobierz (152kB) word

Zarządzenie  Nr F/31/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Chojnice za 2015 rok pobierz (31kB) word
pobierz (87kB) word

Uchwała Nr 032/g217/R/V/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. pobierz (161kB) jpg pobierz (136kB) jpg

Uchwała Nr 043/g217/A/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok pobierz (141kB) jpg pobierz (84kB) jpg

Uchwała  Nr XII/217/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (1378kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/53a/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (62kB) word
Załącznik nr 1 pobierz (58kB) word
Załącznik nr 2 pobierz (61kB) word
Załącznik nr 3 pobierz (51kB) word

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2016 roku pobierz (141kB) jpg pobierz (118kB) jpg
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2016 roku pobierz (143kB) jpg pobierz (86kB) jpg
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2016 roku pobierz (140kB) jpg pobierz (116kB) jpg


Zarządzenie  Nr F/63/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (59kB) word
Załącznik nr 1 pobierz (71kB) word

Zarządzenie  Nr F/71/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za I kwartał 2016 roku pobierz (2954kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/73/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (48kB) word
Załącznik nr 1 {z1z73}
Załącznik nr 2 pobierz (93kB) word
Załącznik nr 3 pobierz (66kB) word

Zarządzenie  Nr F/81/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (43kB) word
Załącznik nr 1 pobierz (40kB) word
Załącznik nr 2 pobierz (180kB) word

Uchwała  Nr XIII/219/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Chojnice za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015. pobierz (2345kB) pdf

Uchwała  Nr XIII/223/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (1246kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/89/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (47kB) word
Załącznik nr 1 pobierz (39kB) word
Załącznik nr 2 pobierz (84kB) word
Załącznik nr 3 pobierz (41kB) word
Załącznik nr 4 pobierz (192kB) word

Uchwała  Nr XIV/251/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (1309kB) pdf

Uchwała  Nr XIV/255/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok {u255}

Zarządzenie  Nr F/94/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (45kB) word
Załącznik nr 1 pobierz (70kB) word
Załącznik nr 2 pobierz (246kB) word

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2016 roku pobierz (143kB) jpg pobierz (122kB) jpg
Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2016 roku pobierz (144kB) jpg pobierz (89kB) jpg
Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2016 roku pobierz (146kB) jpg pobierz (116kB) jpg pobierz (82kB) jpg


Zarządzenie  Nr F/100/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za I półrocze 2016 roku pobierz (125kB) jpg
Załącznik  pobierz (1590kB) pdf

Uchwała Nr 115/g217/B/V/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chojnice za pierwsze półrocze 2016 r.
pobierz (151kB) jpg pobierz (113kB) jpg

Zarządzenie  Nr F/101/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za II kwartał 2016 roku pobierz (80kB) jpg
Załącznik pobierz (160kB) word

Zarządzenie  Nr F/102/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (108kB) jpg pobierz (97kB) jpg
Załącznik nr 1 pobierz (54kB) word
Załącznik nr 2 pobierz (93kB) word
Załącznik nr 3 pobierz (63kB) word
Załącznik nr 4 pobierz (251kB) word

Zarządzenie  Nr F/105/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (102kB) jpg pobierz (70kB) jpg
Załącznik nr 1 pobierz (109kB) jpg
Załącznik nr 2 pobierz (108kB) jpg

Uchwała  Nr XV/270/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 02 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok {u270}

Zarządzenie  Nr F/118/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (5657kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/123/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (105kB) jpg
Załącznik nr 1 pobierz (119kB) jpg
Załącznik nr 2 pobierz (271kB) word

Zarządzenie  Nr F/125/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (8005kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2016 roku pobierz (142kB) jpg pobierz (120kB) jpg
Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2016 roku pobierz (142kB) jpg pobierz (88kB) jpg
Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2016 roku pobierz (142kB) jpg pobierz (118kB) jpg pobierz (76kB) jpg


Zarządzenie  Nr F/132/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (2137kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/134/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok {z134}

Uchwała  Nr XVI/280/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (1220kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/139/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 02 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (7162kB) rar

Uchwała  Nr XVII/308/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (1257kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/150/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (9715kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/157/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (2104kB) pdf

Uchwała  Nr XIX/316/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (1014kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/172/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (1104kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/174/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (6509kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/178/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok pobierz (2019kB) pdf


Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2016 roku pobierz (142kB) jpg pobierz (118kB) jpg
Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2016 roku pobierz (142kB) jpg pobierz (87kB) jpg
Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2016 roku pobierz (142kB) jpg pobierz (117kB) jpg pobierz (73kB) jpg pobierz (81kB) jpg

Pomoc publiczna, umorzenia, ulgi, odroczenia, rozłożenie na raty pobierz (287kB) pdf

metryczka


Wytworzył: RADA GMINY W CHOJNICACH (4 stycznia 2016)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (26 stycznia 2016, 10:50:59)

Ostatnia zmiana: Barbara Meyer-Myzyk (26 maja 2017, 10:48:00)
Zmieniono: dodanie wykazu ulg, odroczeń i zwolnień za 2016 rok

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1301