Projekt budżetu na 2006 rok

PROJEKT  BUDŻETU  GMINY  CHOJNICE  NA  2006 ROK

Zarządzenie Nr F/204/2005
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 14.11.2005 r.

Zarządzenie pobierz (29kB) word
Załącznik Nr 1 pobierz (56kB) word

Projekt budżetu na 2006 rok - pobierz (160kB) word
  1. Załącznik Nr 1  pobierz (85kB) word
  2. Załącznik Nr 2  pobierz (175kB) word
  3. Załącznik Nr 3  pobierz (74kB) word
  4. Załącznik Nr 4  pobierz (66kB) word
  5. Załącznik Nr 5  pobierz (31kB) word
  6. Załącznik Nr 6  pobierz (132kB) word
  7. Załącznik Nr 7  pobierz (83kB) word
  8. Załącznik Nr 8  pobierz (30kB) word
  9. Załącznik Nr 9  pobierz (37kB) word
10. Załącznik Nr 10 pobierz (25kB) word
11. Załącznik Nr 11 pobierz (25kB) word


PROJEKT  BUDŻETU  GMINY  CHOJNICE  NA  2007 ROK

Zarządzenie Nr 408/2006
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2006 r.

w sprawie:przyjęcia projektu budżetu gminy na 2007 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. pobierz (948kB) pdf

Projekt budżetu na 2007 rok - {p2007}
   Załącznik Nr 1  {z1p2007}
   Załącznik Nr 2  pobierz (452kB) word
   Załącznik Nr 3  pobierz (62kB) word
   Załącznik Nr 4  pobierz (97kB) word
   Załącznik Nr 5  pobierz (91kB) word
   Załącznik Nr 6  pobierz (31kB) word
   Załącznik Nr 7  pobierz (81kB) word
   Załącznik Nr 8  pobierz (35kB) word
   Załącznik Nr 9  pobierz (31kB) word
   Załącznik Nr 10 pobierz (30kB) word
   Załącznik Nr 11 pobierz (27kB) word
   Załącznik Nr 12 {z12p2007}
   Załącznik Nr 13 pobierz (39kB) word
   Załącznik Nr 14 pobierz (1044kB) word
 


PROJEKT  BUDŻETU  GMINY  CHOJNICE  NA  2008 ROK

Zarządzenie Nr 211/2007
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie:przyjęcia projektu budżetu gminy na 2008 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. pobierz (425kB) pdf

Projekt budżetu na 2008 rok - pobierz (145kB) word
   Załącznik Nr 1  pobierz (135kB) word
   Załącznik Nr 2  pobierz (502kB) word
   Załącznik Nr 3  pobierz (39kB) word
   Załącznik Nr 4  pobierz (105kB) word
   Załącznik Nr 5  pobierz (49kB) word
   Załącznik Nr 6  pobierz (31kB) word
   Załącznik Nr 7  pobierz (82kB) word
   Załącznik Nr 8  pobierz (34kB) word
   Załącznik Nr 9  pobierz (35kB) word
   Załącznik Nr 10 pobierz (44kB) word
   Załącznik Nr 11 pobierz (33kB) word
   Załącznik Nr 12 pobierz (27kB) word
   Załącznik Nr 13 pobierz (27kB) word
   Załącznik Nr 14 pobierz (40kB) word
   Załącznik Nr 15 pobierz (1091kB) word

Uchwała Nr 182/III/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami  pobierz (805kB) pdf

Uchwała Nr 183/III/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Chojnice  pobierz (761kB) pdf


PROJEKT  BUDŻETU  GMINY  CHOJNICE  NA  2009 ROK

Zarządzenie Nr 148/2008
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie:przyjęcia projektu budżetu gminy na 2009 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. pobierz (389kB) pdf

Projekt budżetu na 2009 rok - pobierz (178kB) word
   Załącznik Nr 1  pobierz (198kB) word
   Załącznik Nr 2  pobierz (705kB) word
   Załącznik Nr 3  pobierz (53kB) word
   Załącznik Nr 4  pobierz (143kB) word
   Załącznik Nr 5  pobierz (70kB) word
   Załącznik Nr 6  pobierz (38kB) word
   Załącznik Nr 7  pobierz (108kB) word
   Załącznik Nr 8  pobierz (39kB) word
   Załącznik Nr 9  pobierz (43kB) word
   Załącznik Nr 10 pobierz (72kB) word
   Załącznik Nr 11 pobierz (40kB) word
   Załącznik Nr 12 pobierz (31kB) word
   Załącznik Nr 13 pobierz (34kB) word
   Załącznik Nr 14 pobierz (48kB) word
   Załącznik Nr 15 pobierz (1576kB) word


PROJEKT  BUDŻETU  GMINY  CHOJNICE  NA  2010 ROK

Zarządzenie Nr 193/2009
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie:przyjęcia projektu budżetu gminy na 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. pobierz (263kB) pdf

Projekt budżetu na 2010 rok - pobierz (188kB) word
   Załącznik Nr 1  pobierz (207kB) word
   Załącznik Nr 2  pobierz (760kB) word
   Załącznik Nr 3  pobierz (80kB) word
   Załącznik Nr 4  pobierz (226kB) word
   Załącznik Nr 5  pobierz (124kB) word
   Załącznik Nr 6  pobierz (38kB) word
   Załącznik Nr 7  pobierz (114kB) word
   Załącznik Nr 8  pobierz (39kB) word
   Załącznik Nr 9  pobierz (44kB) word
   Załącznik Nr 10 pobierz (89kB) word
   Załącznik Nr 11 pobierz (32kB) word
   Załącznik Nr 12 pobierz (35kB) word
   Załącznik Nr 13 pobierz (40kB) word
   Załącznik Nr 14 pobierz (53kB) word
   Załącznik Nr 15 pobierz (1527kB) word


PROJEKT  BUDŻETU  GMINY  CHOJNICE  NA  2011 ROK

Zarządzenie Nr 162/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie:przyjęcia projektu budżetu gminy na 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. pobierz (87kB) pdf

Projekt budżetu na 2011 rok - pobierz (166kB) word
   Załącznik Nr 1  pobierz (172kB) word
   Załącznik Nr 2  pobierz (498kB) word
   Załącznik Nr 3  pobierz (158kB) word
   Załącznik Nr 4  pobierz (35kB) word
   Załącznik Nr 5  pobierz (83kB) word
   Załącznik Nr 6  pobierz (36kB) word
   Załącznik Nr 7  pobierz (40kB) word
   Załącznik Nr 8  pobierz (77kB) word
   Załącznik Nr 9  pobierz (33kB) word
   Załącznik Nr 10 pobierz (35kB) word
   Załącznik Nr 11 pobierz (37kB) word
   Załącznik Nr 12 pobierz (1211kB) word

Zarządzenie Nr 163/2010
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice pobierz (256kB) pdf

Objaśnienie do WPF na lata 2011-2021- pobierz (64kB) word
Załącznik Nr 1 i 2 pobierz (70kB) excel

Uchwała Nr 124/g217/III/P/10 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 01.12.2010 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2011 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała Nr 123/g217/F/III/10 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 01.12.2010 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice na lata 2011 - 2021

Uchwała 124 pobierz (163kB) jpg pobierz (134kB) jpg
Uchwała 123 pobierz (162kB) jpg pobierz (190kB) jpg pobierz (95kB) jpg


PROJEKT  BUDŻETU  GMINY  CHOJNICE  NA  2012 ROK

Zarządzenie Nr F/128/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie:przyjęcia projektu budżetu gminy na 2012 rok.  pobierz (707kB) pdf

Projekt budżetu na 2012 rok - pobierz (208kB) pdf
   Załącznik Nr 1  pobierz (215kB) pdf
   Załącznik Nr 1a pobierz (3420kB) pdf
   Załącznik Nr 1b pobierz (654kB) pdf
   Załącznik Nr 1c pobierz (216kB) pdf
   Załącznik Nr 1d pobierz (676kB) pdf
   Załącznik Nr 1e pobierz (305kB) pdf
   Załącznik Nr 1f pobierz (225kB) pdf
   Załącznik Nr 2  pobierz (686kB) pdf
   Załącznik Nr 2a pobierz (2168kB) pdf
   Załącznik Nr 3  pobierz (328kB) pdf
   Załącznik Nr 4  pobierz (85kB) pdf
   Załącznik Nr 5  pobierz (113kB) pdf
   Załącznik Nr 6  pobierz (86kB) pdf
   Załącznik Nr 7  pobierz (61kB) pdf
   Załącznik Nr 8  pobierz (80kB) pdf
   Załącznik Nr 9  pobierz (79kB) pdf
   Załącznik Nr 10 pobierz (88kB) pdf
   Załącznik Nr 11 pobierz (76kB) pdf
   Załącznik Nr 12 pobierz (1138kB) pdf

Zarządzenie Nr F/129/2011
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice pobierz (184kB) pdf

Objaśnienie do WPF pobierz (1958kB) pdf
Projekt pobierz (348kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz (1426kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz (910kB) pdf

Uchwała Nr 172/g217/III/P/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 20.12.2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu pobierz (248kB) zip

Uchwała Nr 173/g217/F/III/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 20.12.2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice na lata 2011 - 2025 pobierz (317kB) zip


  
  

metryczka


Wytworzył: Skarbnik (14 listopada 2005)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (7 czerwca 2006, 09:07:43)

Ostatnia zmiana: Renata Gruchalla Węsierska (3 kwietnia 2012, 11:16:36)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21169