BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2020 ROK I JEGO REALIZACJA

Uchwała Nr XII/189/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2020 rok. pobierz (4273kB) pdf

Budżet Gminy Chojnice na 2020 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach
Nr XII/189/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.
Dochody uchwalono w wysokości 185.725.958,-zł. z tego
dochody bieżące w kwocie 175.343.848,- zł i dochody majątkowe w kwocie  10.382.110,- zł.
Wydatki w wysokości  167.257.882,- zł. z tego wydatki bieżące w kwocie  98.740.335,- zł i wydatki majątkowe w kwocie  68.517.547,- zł.

Uchwała Nr 010/g217/D/V/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chojnice na lata 2020-2027 wynikającej zaciągniętych zobowiązań  pobierz (1179kB) pdf

REALIZACJA BUDŻETU


Zarządzenie  Nr F/10/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (341kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/15/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (663kB) pdf

Uchwała Nr XIII/227/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. pobierz (1357kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/23/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (695kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/32/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (673kB) pdf

Uchwała Nr XIV/236/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. pobierz (1051kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/52/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (485kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/59/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (682kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/62/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (355kB) pdf


Zarządzenie  Nr F/66/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (413kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/70/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 09 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (1042kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/73/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (684kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/75/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (706kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/81/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (1120kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/84/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (510kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 roku pobierz (247kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2020 roku pobierz (352kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2020 roku pobierz (91kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2020 roku pobierz (871kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2020 roku pobierz (1434kB) pdf

Uchwała Nr XV/247/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. pobierz (1302kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/93/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (2838kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/105/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (719kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/110/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (1057kB) pdf

Uchwała Nr XVI/281/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. pobierz (1048kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/127/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (14354kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/128/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (12528kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2020 roku pobierz (161kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2020 roku pobierz (266kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2020 roku pobierz (102kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2020 roku pobierz (781kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2020 roku pobierz (1308kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/136/2020 Wójta Gminy Chojnice z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pobierz (1001kB) pdf

Uchwała Nr XVII/285/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. pobierz (201kB) pdf

metryczka


Wytworzył: RADA GMINY W CHOJNICACH (1 stycznia 2020)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (8 stycznia 2020, 12:17:59)

Ostatnia zmiana: Renata Gruchalla Węsierska (12 sierpnia 2020, 13:11:48)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 290