BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2021 ROK I JEGO REALIZACJA

Uchwała Nr XXI/341/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2021 rok pobierz (5786kB) pdf

Budżet Gminy Chojnice na 2021 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach
Nr XXI/341/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.
Dochody uchwalono w wysokości 98.926.841,-zł. z tego
dochody bieżące w kwocie 93.636.841,- zł i dochody majątkowe w kwocie  5.290.000,- zł.
Wydatki w wysokości  147.882.841,- zł. z tego wydatki bieżące w kwocie  100.997.877,- zł i wydatki majątkowe w kwocie  46.884.964,- zł.

REALIZACJA BUDŻETU


Zarządzenie Nr F/14/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (1448kB) pdf

Zarządzenie Nr F/18/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (1022kB) pdf

Uchwała Nr XXII/362/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (2543kB) pdf

Zarządzenie Nr F/28/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (1135kB) pdf

Zarządzenie Nr F/37/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 05 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (1096kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/398/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/362/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (346kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/399/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (1915kB) pdf

Zarządzenie Nr F/57/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (552kB) pdf

Zarządzenie Nr F/65/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (1561kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2021 roku pobierz (161kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2021 roku pobierz (262kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2021 roku pobierz (103kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2021 roku pobierz (786kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2021 roku pobierz (1234kB) pdf

Zarządzenie Nr F/70/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (945kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/406/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (1645kB) pdf

Zarządzenie Nr F/89/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (1375kB) pdf

Uchwała Nr XXV/434/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (2123kB) pdf

Zarządzenie Nr F/113/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (1616kB) pdf

Zarządzenie Nr F/126/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (931kB) pdf

Zarządzenie Nr F/135/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (1124kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2021 roku pobierz (162kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2021 roku pobierz (262kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2021 roku pobierz (103kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2021 roku pobierz (846kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2021 roku pobierz (1278kB) pdf

Zarządzenie Nr F/137/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (1624kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/447/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (2029kB) pdf

Zarządzenie Nr F/151/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (1653kB) pdf

Uchwała Nr 135/g217/B/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Chojnice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r. pobierz (85kB) pdf

Zarządzenie Nr F/156/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 6 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (520kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/462/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (1196kB) pdf

Zarządzenie Nr F/167/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (856kB) pdf

Zarządzenie Nr F/178/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok pobierz (505kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2021 roku pobierz (161kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2021 roku pobierz (262kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2021 roku pobierz (103kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2021 roku pobierz (864kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S za III kwartał 2021 roku pobierz (1305kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Chojnicach (1 stycznia 2021)
Opublikował: Natalia Bulinska (7 stycznia 2021, 13:58:35)

Ostatnia zmiana: Natalia Bulinska (22 października 2021, 12:07:20)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 550