Zabytki

Ewidencja zabytków, dotacje
Program opieki nad zabytkami Gminy Chojnice na lata 2016-2020
podstawa prawna zwolnień (128kB) pdf
Program Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2014 (327kB) plik
Dotacje celowe z budżetu państwa udzielane są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Programy Operacyjne.
Informacje, opisy programów, formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl
Szczegółowe informacje o przyznawaniu dotacji zawarte są w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) oraz Rozporządzeniu MKiDN z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112). 
Dotacje PWKZ w roku 2017
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznaje dotacje w roku 2017. W załącznikach znajdują się wszelkie informacje dotyczące tegorocznych dotacji:
Zarządzenie nr 4.2017 (73kB) plik
Regulamin przyznania dotacji (278kB) plik
Formularz wniosku-Załącznik nr 1 do Regulaminu (156kB) plik
Oświadczenie-Załącznik nr 2 do Regulaminu (129kB) plik
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minis (134kB) plik
Sprawozdanie z wykonania prac (94kB) plik

metryczka


Wytworzył: Przemysław Zientkowski (28 kwietnia 2009)
Opublikował: Przemek Zientkowski (28 kwietnia 2009, 09:32:25)

Ostatnia zmiana: Mariusz Karasiewicz (21 lutego 2017, 10:44:28)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9291