Menu

elektroniczna skrzynka podawcza

aktualnosci

władze i struktura

finanse gminy

nasza gmina

sprawy do załatwienia

prawo lokalne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych  pobierz (24kB) word

Kalendarz wyborczy
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
Kalendarz Wyborczy (536kB) pdf

Wykaz okręgów wyborczych i siedzib okręgowych komisji wyborczych
Obwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
Wykaz okręgów wyborczych pobierz (70kB) word
Głosowanie przez pełnomocnika
1. Głosowanie przez pełnomocnika - wyciąg z Kodeksu Wyborczego - pobierz (45kB) pdf
2. Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobierz (218kB) pdf
3. Pełnomocnictwo do głosowania - rozporządzenie MSWiA - pobierz (69kB) word
4. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - pobierz (863kB) pdf
5. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - pobierz (724kB) pdf
6. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych - pobierz (127kB) pdf
7. Informacja uzupełniająca o pełnomocnictwie do głosowania pobierz (26kB) word
8. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania pobierz (633kB) pdf
Głosowanie korespondencyjne
1. Głosowanie korespondencyjne - wyciąg z Kodeksu Wyborczego - pobierz (51kB) word
2. Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - pobierz (218kB) pdf
3. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych - pobierz (127kB) pdf
4. Uchwała PKW - wzory kopert, oświadczenia i informacje pobierz (38kB) word
5. Załączniki (wzory kopert, oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu, instrukcja głosowania pobierz (47kB) pdf
6. Uchwała PKW zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania pobierz (76kB) pdf
7. Uchwała PKW w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi pobierz (96kB) pdf
8. Wzór- zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego pobierz (33kB) word
9. Informacja uzupełniająca dotycząca głosowania korespondencyjnego - pobierz (25kB) word
10. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego pobierz (496kB) pdf
Zarządzenia, obwieszczenia i informacje
1. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie  urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
pobierz (767kB) pdf
2. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych pobierz (738kB) pdf
3. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Chojnicach do składów Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz (717kB) pdf
4.  Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych pobierz (735kB) pdf
5. Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych pobierz (43kB) word
6. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Chojnicach do składów Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz (903kB) pdf
7. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie dokonania zmiany operatora obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej w Sławęcinie pobierz (666kB) pdf
8. Informacja o pełnieniu dyżuru w dniu 2 maja 2014 roku pobierz (309kB) pdf
9. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych pobierz (490kB) pdf
10. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz (4106kB) pdf
11. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  pobierz (452kB) pdf
12.
Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  pobierz (457kB) pdf
13.
Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  pobierz (457kB) pdf
14. Informacja dla mieszkańców sołectw: Chojniczki, Funka, Klosnowo, Kłodawa, Powałki, Zbeniny, Gockowice - Objezierze, Granowo, Racławki, Angowice i Nowy Dwór - Cołdanki o nowych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
pobierz (22kB) word
15.
Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  pobierz (453kB) pdf
16. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2014 roku  o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 1 
pobierz (54kB) pdf
17. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Nowym Dworze 
pobierz (493kB) pdf
18. Komunikat o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych
pobierz (170kB) word
19. Informacja o godzinach otwarcia lokali obwodowych komisji wyborczych pobierz (20kB) word
20. Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych pobierz (38kB) word

Warunki udziału w głosowaniu oraz ważności głosu
1. Uchwała PKW w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu pobierz (170kB) pdf
2. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju pobierz (173kB) pdf
3. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich pobierz (185kB) pdf
4. Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej pobierz (218kB) pdf
5. Zaświadczenie o prawie do głosowania pobierz (59kB) pdf
6. Rejestr wyborców przejdź na stronę
7. Dopisywanie do spisu wyborców przejdź na stronę Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców (16kB) plik

Obwodowe Komisje Wyborcze
1. Uchwała Rady Gminy w Chojnicach w sprawie podziału Gminy Chojnice na stałe obwody głosowania pobierz (2022kB) pdf
2. Uchwała PKW w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych pobierz (68kB) pdf
3. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych pobierz (109kB) pdf
4. Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej przejdź na stronę
5. Wyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych przejdź na stronę
6. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego pobierz (496kB) pdf
7. Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju pobierz (1534kB) pdf
8. Uchwała PKW w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej pobierz (203kB) pdf
9. Uchwała PKW w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez obwodowe i rejonowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do glosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju pobierz (151kB) pdf
10. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych pobierz (738kB) pdf
11. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Chojnicach do składów Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz (717kB) pdf
12. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych pobierz (735kB) pdf
13. Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych pobierz (43kB) word
14. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wskazania pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Chojnicach do składów Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz (903kB) pdf
15. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie dokonania zmiany operatora obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej w Sławęcinie pobierz (666kB) pdf
16. Informacja o pełnieniu dyżuru w dniu 2 maja 2014 roku pobierz (309kB) pdf
17. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych pobierz (490kB) pdf
18. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych pobierz (4106kB) pdf
19. Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych  pobierz (24kB) word
20. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  pobierz (452kB) pdf
21. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  pobierz (457kB) pdf
22. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  pobierz (457kB) pdf
23. Wzór protokołu głosowania w obwodzie pobierz (77kB) pdf
24. Informacja dla mieszkańców sołectw: Chojniczki, Funka, Klosnowo, Kłodawa, Powałki, Zbeniny, Gockowice - Objezierze, Granowo, Racławki, Angowice i Nowy Dwór - Cołdanki o nowych siedzibach obwodowych komisji wyborczych pobierz (22kB) word
25. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej  pobierz (453kB) pdf
26. Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Nowym Dworze  pobierz (493kB) pdf
27. Komunikat o składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych pobierz (170kB) word
28. Informacja o godzinach otwarcia lokali obwodowych komisji wyborczych pobierz (20kB) word
29. Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych pobierz (38kB) word

Spis wyborców
1. Informacja o udostępnieniu spisu wyborców  pobierz (58kB) pdf

Wytworzył: Bożena Kubiak (26 lutego 2014)
Opublikował: Mariusz Karasiewicz (26 lutego 2014, 07:14:43)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kwiatkowska (23 maja 2014, 18:26:55)
Zmieniono: zamieszczenie informacji o godzinach rozpoczęcia pracy okw

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13149

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij