Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 15 marca 2017

w sprawie zmieniające zarządzenie nr 44/2013 Wójta Gminy Chojnice z 27.03.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice. [...]

metryczka