Wybory Samorządowe 2018

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Chojnice pobierz (1295kB) pdf
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Gminy w Chojnicach pobierz (4493kB) pdf
Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania pobierz (441kB) pdf

Uprzejmie informujemy, że diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych można odbierać w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach w godzinach od 8.00 do 14.00.
 
Wybory Samorządowe 2018 - Strona PKW
Wybory Samorządowe 2018 - Strona PKW

Kalendarz wyborczy pobierz (316kB) pdf
Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz (97kB) pdf
Regulamin Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz (1823kB) pdf

Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu:
- w wyborach do rad gmin liczących do 20 000 mieszkańców pobierz
- w wyborach do rad powiatów pobierz
- w wyborach do sejmików województw pobierz
- w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pobierz

Uchwała - podział Gminy Chojnice na okręgi wyborcze pobierz (614kB) pdf
Uchwała - uszczegółowienie opisu granic okręgów wyborczych pobierz (555kB) pdf
Uchwała - podział Gminy Chojnice na stałe obwody głosowania pobierz (354kB) pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego o okręgach wyborczych pobierz (835kB) pdf
Obwieszczenie Starosty Chojnickiego o okręgach wyborczych pobierz (426kB) pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice o okręgach wyborczych pobierz (23kB) plik

Zarządzenie Wójta Gminy Chojnice w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych pobierz (439kB) pdf
Informacja o udostępnieniu spisu wyborców pobierz (116kB) pdf
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców pobierz (329kB) pdf
_______________________________________________________________________________
Wyborcy niepełnosprawni - informacje
1. Uchwała PKW w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu ....  przejdź na stronę
2. Głosowanie korespondencyjne przejdź na stronę
3. Głosowanie przez pełnomocnika przejdź na stronę
4. Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych przejdź na stronę
5. Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz ze wzorami dokumentów dotyczącymi głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika przejdź na stronę
6. Zarządzenie nr 180/2018 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania pobierz (284kB) pdf
________________________________________________________________________________
Komisarz Wyborczy w Słupsku III przejdź na stronę
_____________________________________________________________________________
Urzędnik wyborczy
Funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Chojnice pełni Pani Monika Płotka.
1. Uchwała PKW z dnia 12 marca  2018 roku - szczegółowy zakres zadań urzędników wyborczych  przejedź na stronę
2. Uchwała PKW z dnia 13 sierpnia 2018 roku - zmieniająca uchwałę z sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych przejedź na stronę
_________________________________________________________________________________
Obwodowe Komisje Wyborcze
1. Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych wraz ze wzorami zgłoszeń przejdź na stronę
2. Jak zostać członkiem komisji wyborczej? przejdź na stronę
3. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych pobierz (25kB) word
4. Obwieszczenie  - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania pobierz (31kB) plik
5. Uchwała PKW - wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie przejedź na stronę
6. Uchwała PKW - wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie przejdź na stronę
7. Uchwała PKW - dot. sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek zmian na liście kandydatów w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub w ponownym głosowaniu w tych wyborach będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat, a także jeśli wystąpią przesłanki do skreślenia jedynego kandydata przejdź na stronę
8. Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych pobierz (958kB) pdf
9. Informacje Komisarzy Wyborczych w Słupsku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz o terminach losowań kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przejdź na stronę
10. Informacja o przyjmowaniu dodatkowych zgłoszeń  kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Chojnice pobierz (25kB) word
11. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku - powołanie obwodowych komisji wyborczych w gminie Chojnice pobierz (10107kB) pdf
12. Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz (97kB) pdf
13. Regulamin Obwodowych Komisji Wyborczych pobierz (1823kB) pdf
14. Prezentacja szkolenia obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie pobierz (6941kB) pdf
15. Prezentacja szkolenia obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie pobierz (5911kB) pdf
16. Głos ważny i głos nieważny - przykłady pobierz (5012kB) pdf
17. Komunikat o składzie osobowym komisji wyborczych:
- do przeprowadzenia głosowania pobierz (1678kB) pdf
- do ustalania wyników głosowania pobierz (1659kB) pdf
18. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku - zmiana w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania w obwodzie Nr 6 w Nowej Cerkwi pobierz (400kB) pdf
19. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku - zmiana w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania w obwodzie Nr 6 w Nowej Cerkwi  pobierz (411kB) pdf
20. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku - zmiana w składzie OKW. ds. Przeprowadzenia Głosowania w obwodzie Nr 4 w Kłodawie pobierz (412kB) pdf
21.  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku - zmiana w składzie OKW. ds. Przeprowadzenia Głosowania w obwodzie Nr 4 w Kłodawie pobierz (409kB) pdf
22. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku - zmiana w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania w obwodzie Nr 7 w Pawłowie pobierz (415kB) pdf
23. Informacja o obwodach głosowania pobierz (24kB) word
24.  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku - zmiana w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania w obwodzie nr 8 w Silnie pobierz (405kB) pdf
25. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku - zmiana w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania w obwodzie nr 6 w Nowej Cerkwi pobierz (416kB) pdf
26. Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez OKW pobierz (38kB) word
_______________________________________________________________________________
Gminna Komisja Wyborcza
1. Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych wraz ze wzorem zgłoszenia przejdź na stronę
2. Jak zostać członkiem komisji wyborczej? przejdź na stronę
3. Postanowienie Komisarza Wyborczego - powołanie Gminnej Komisji Wyborczej
w Chojnicach pobierz (949kB) pdf
4. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, III piętro (sala konferencyjna).
5. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku o zwołaniu pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych pobierz (411kB) pdf
6. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnicach wraz z pełnionymi funkcjami pobierz (548kB) pdf
7. Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej pobierz (17kB) plik
8. Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej od dnia 18.09.2018 pobierz (105kB) pdf
9. Uchwała GKW - przedłużenie terminu zgłaszania list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 3 pobierz (600kB) pdf
10. Zmiana dyżurów GKW pobierz (6kB) plik
11. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnicach o godzinach pełnienia dyżuru w dniu 26 września 2018r. pobierz (311kB) pdf
12. Obwieszczenie GKW o obsadzeniu mandatu bez głosowania pobierz (399kB) pdf
13. Komunikat GKW o losowaniu numerów list kandydatów pobierz (348kB) pdf
14. Obwieszczenie GKW o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Chojnicach pobierz (464kB) pdf
15. Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Chojnicach pobierz (1336kB) pdf
16. Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Chojnice pobierz (364kB) pdf
17. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 20 i 21 października 2018r. pobierz (14kB) plik
_________________________________________________________________________
Powiatowa Komisja Wyborcza w Chojnicach
Harmonogram dyżurów pobierz (26kB) word
_________________________________________________________________________________
Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz kandydatów w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta
1. Informacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin w gminach liczących do 20 000 mieszkańców przejdź na stronę
2. Informacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 000 mieszkańców przejdź na stronę
3. Informacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów przejdź na stronę
4. Informacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw przejdź na stronę
5. Informacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta przejdź na stronę
________________________________________________________________________________
Mąż zaufania
1. Jak zostać mężem zaufania? przejdź na stronę
2. Wzór zaświadczenia dla męża zaufania przejdź na stronę
3. Informacja w sprawie uprawnień mężów zaufania przejdź na stronę
________________________________________________________________________________
Obserwator społeczny
1. Kto może zostać obserwatorem społecznym? przejdź na stronę
2. Wzór zaświadczenia dla obserwatora społecznego przejdź na stronę
3. Informacja w sprawie uprawnień obserwatorów społecznych przejdź na stronę

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (362kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bożena Kubiak (17 sierpnia 2018)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (17 sierpnia 2018, 08:02:19)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kwiatkowska (26 października 2018, 13:15:50)
Zmieniono: informacja dla członków OKW

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9858