Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - VIII kadencja (2018 - 2023)

Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - VIII kadencja (2018 - 2023)

XXVII sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXVII/452/2021Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16 września 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnymCiechocin [...]

XXVI sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXVI/439/2021Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 sierpnia 2021 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościKlawkowo, obręb geodezyjny Krojanty, gm. Chojnice [...]

XXV sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXV/420/2021 Rady Gminy w Chojnicachz dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie [...]

XXIV sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXIV/403/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chojnice wotum zaufania [...]

XXIII sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXIII/394/2021Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2021 r.w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie gminy Chojnice na rok 2021" [...]

XXII sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXII/362/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok [...]

XXI sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXI/338/2020Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok [...]

XX sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XX/331/2020 Rady Gminy w Chojnicachz dnia 27 listopada 2020 r.w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi i innymipodmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 [...]

XIX sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XIX/319/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym ChojniczkiUCHWAŁA NR XIX/328/2020 Rady Gminy w Chojnicachz dnia 30 [...]

XVIII sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XVIII/291/2020 Rady Gminy w Chojnicachz dnia 25 września 2020 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/143/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 września 2019 rokuw sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z [...]

XVII sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XVII/ 285/2020Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 lipca 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok [...]

XVI sesja Rady Gminy w Chojnicach

Uchwała nr XVI/272/2020 Rady Gminy w Chojnicachz dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chojnice na rok szkolny 2020/2021 [...]

XV sesja Rady Gminy - 20 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR XV/243/2020Rady Gminy w Chojnicachz dnia 20 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chojnice wotum zaufania [...]

metryczka