Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna
dla Radnych Rady Gminy w Chojnicach

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a.
2. Inspektorem ochrony danych  w Urzędzie Gminy w Chojnicach jest Pani Justyna Dziamecka e-mail: iod@gminachojnie.com.pl, nr telefonu: 52 8801340, adres do korespondencji jak w pkt. 1. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Chojnice – art.6 ust.1 pkt c RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym: - ustawą z dnia  8 marca 1990 r. r. o samorządzie gminnym  jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
 
  Pobierz treść klauzuli (275kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (26 listopada 2018)
Opublikował: Żaneta Szulc (26 listopada 2018, 07:41:04)

Ostatnia zmiana: Justyna Dziamecka (11 października 2022, 11:11:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5246