Obwodowe Komisje Wyborcze

1. Uchwała PKW w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych pobierz (161kB) pdf
Wzór - zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych pobierz (262kB) pdf
Wzór zgłoszenia dla wyborcy pobierz (44kB) word
2. Regulamin okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych przejdź na stronę
3. Należności pieniężne przysługujące członkom komisji wyborczych przejdź na stronę
4. Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej przejdź na stronę
5. Informacja dotycząca terminu przyjmowania zgłoszeń do OKW w Gminie Chojnice pobierz (25kB) word
6. Dodatkowa informacja o zgłaszaniu się do OKW  pobierz (26kB) word
Wzór zgłoszenia dla wyborcy pobierz (44kB) word
7. Obwody głosowania Pobierz informację Komisarza Wyborczego (866kB) pdf
8. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania pobierz (223kB) pdf
9. Zarządzenie - upoważnienie pracowników do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków okw pobierz (466kB) pdf
10. Zarządzenie - powołanie operatorów obsługi okw pobierz (571kB) pdf
11. Zarządzenie - ustanowienie koordynatora gminnego obsługi informatycznej okw pobierz (470kB) pdf
12. Informacja Komisarza Wyborczego - uzupełnienie składów OKW pobierz (200kB) pdf
13.Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych przejdź na stronę
14. Regulamin obwodowych komisji wyborczych - załącznik nr 3 przejdź na stronę
15. Wytyczne dotyczące sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej
danych pobierz (225kB) pdf
16.Uchwała PKW w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie osób, którym wydano karty do głosowania pobierz (225kB) pdf
17. Postanowienie Komisarza Wyborczego - powołanie OKW pobierz (5307kB) pdf
18. Postanowienie Komisarza Wyborczego- sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej pobierz (538kB) pdf
19. Pierwsze posiedzenie i szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych pobierz (530kB) pdf
20. Komunikat PKW - godzina, od której będzie można udostępniać wyniki głosowania pobierz (110kB) pdf
21. Postanowienie Komisarza Wyborczego - zmiana w składzie OKW Nr 2 pobierz (376kB) pdf
22. Postanowienie Komisarza Wyborczego - uzupełnienie składu OKW Nr 2  pobierz (389kB) pdf
23. Prezentacja - Prawa i obowiązki członków OKW pobierz (1704kB) pdf
24. Prezentacja - Przygotowanie i przeprowadzenie głosowania (część 1) pobierz (4673kB) pdf
25. Prezentacja - Przygotowanie i przeprowadzenie głosowania (część 2) pobierz (3346kB) pdf
26. Prezentacja - Przykłady oddania głosu ważnego i nieważnego pobierz (1133kB) pdf
27. Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez OKW Gminy Chojnice pobierz (38kB) word

metryczka


Wytworzył: PKW (18 marca 2019)
Opublikował: Magdalena Kwiatkowska (18 marca 2019, 13:39:45)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kwiatkowska (24 maja 2019, 17:05:16)
Zmieniono: zamieszczenie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2844