DaneGminny Zespół Oświaty
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
tel/fax 052 39 722 46; tel. komórkowy 0606373488
NIP 555 17 60 761
REGON 091645460
e-mail gzo@gminachojnice.com.pl

Dyrektor mgr Anita Sznajder
pok. Nr 307
tel. 052 39 722 46 w. 341 
anitas@gminachojnice.com.pl


Główny Księgowy mgr Renata Misztal
pok. Nr 309
tel 052 39 722 46 w. 343
renatam@gminachojnice.com.pl


Inspektor mgr Magdalena Szypryt

pok.309
052 39 722 46 w. 343
magdalenas@gminachojnice.com.pl


Inspektor mgr Sylwia Czarnowska
pok. Nr 303
tel. 052 39 722 46 w. 354
 sylwiac@gminachojnice.com.pl

Inspektor mgr Magdalena Zblewska
pok. Nr 303
tel. 052 39 722 46 w. 354 
magdalenaz@gminachojnice.com.pl

Inspektor lic. Mariola Ossowska
pok. Nr 308
tel. 052 39 722 46 w.310
mariolao@gminachojnice.com.pl


Podinspektor ds. administracji mgr Justyna Zakrzewska
pok. Nr 308
tel. 052 39 722 46 w.310
gzo@gminachojnice.com.pl

Podinspektor ds. oświaty mgr Katarzyna Porębska
pok. Nr 310
tel. 052 39 722 46 w.342
katarzynap@gminachojnice.com.pl

Podinspektor lic. Beata Jankowska
pok. Nr 310
tel. 052 39 722 46 wew.342
beataj@gminachojnice.com.pl


Godziny i dni urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

regulamin (38kB) word
STRUKTURA (31kB) word
statut (41kB) word
rejestr umów 2014 (74kB) word
rejestr umów 2015 (16kB) word
rejestr umów 2016 r. (292kB) pdf
Rejestr umów 2017 r. (24kB) excel
Rejestr umów 2018 r. (27kB) word
Rejestr umów 2019 r. (25kB) word

Rejestr umów 2020 rok


Lp.Numer umowyData zawarcia umowyWykonawca umowyPrzedmiot umowyOkres obowiązywania umowyWartość umowy
Uwagi
1.
01/GS/20
02.01.2020r.
Centrum Park Chojnice sp.    z o.o.  z siedzibą    w Chojnicach, ul. Huberta Wagnera 1, 89 - 600 ChojnicePobyt dzieci na pływalni w celu realizacji programu nauki pływania dla uczniów Gminy Chojnic02.01.2020r.-17.06.2020r.
28 860,00 zł

2.
GZO
1.2020
07.01.2020r.
Niepubliczny Żłobek "Leśna Ludki"z siedzibą w Klawkowie,     ul. Leśna 18, Klawkowo
Dotacja celowa na dofinansowanie każdego dziecko objętego opieką w żłobku
01.01.2020r.- 31.12.2020r.
300,00zł/na dziecko

3.
GZO
2.2020
07.01.2020r.
Niepubliczny Żłobek "Leśna Kraina" z siedzibą w Charzykowach, ul. Sportowa 1, Charzykowy
 Dotacja celowa na dofinansowanie każdego dziecko objętego opieką w żłobku

01.01.2020r.- 31.12.2020r.

300,00zł/na dziecko

4.
GZO 3.2020
07.01.2020r.
DPO Piotr Mełnicki z siedzibą w Pile, ul. Bydgoska 63/45
Świadczenie usług w zakresie pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych
01.01.2020r.-31.12.2020r.
wynagrodzenie ryczałtowe

5.
GZO
4.2020
07.01.2020r.
Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Sadowski - Radca Prawny , ul. Wały Jagiellońskie 24, 80 - 853 Gdańsk
Świadczenie pomocy prawnej
01.01.2020r.-31.12.2020r.
1 845,00zł brutto

6.
GZO
4a.2020
07.01.2020r.
Gabinet Lekarski Internistyczny i Medycyny Pracy Gabriela Wegner
Opieka lekarska w zakresie medycyny pracy
01.01.2020r.-31.12.2023r.
wg cennika

7.
GZO 5.2020
07.02.2020r.
Umowa z rodzicem
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego27.01.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2020
744,69zł

8.
379/2020
02.03.2020r.
EMPIRIA DUO sp. z o.o. sp.komandytowa z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Al. Piłsudskiego 10A
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Kontroli Zarządczej
02.03.2020r.-03.04.2020r.
550,00zł

9.
GZO
6.2020
01.04.2020r.
Firma "AL-TEL" Zakład Telemechaniczny, ul. Starogardzka 84a,89 - 650 Czersk
Konserwacja elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu, centrali telefonicznej oraz systemu monitoringu w szkołach na terenie gminy Chojnice
01.04.2020r.-31.03.2023r.
350,00zł/jedenorazowy przegląd

10.
GZO 7.2020
07.04.2020r.
Zakład Ogólnobudowlany  z siedzibą w Chojnicach, ul. 18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice Wykonanie remontu dwóch korytarzy, klatki schodowej, wydzielenie szatni na dolnym korytarzu w SP Charzykowy
do 30.04.2020r.
155 050,38 zł brutto

11.
GZO 8.2020
07.04.2020r.
Zakład Ogólnobudowlany  z siedzibą w Chojnicach, ul. 18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice Wykonanie remontu pomieszczenia magazynowego z przystosowaniem na bibliotekę szkolna w SP Ogorzeliny
do 30.04.2020r.
79 003,39zł brutto

12.
GZO 9.2020
07.04.2020r.
SOLUM z siedzibą w Chojniczkach,   ul. Dębowa 57, 89 - 606 Charzykowy
Remont stołówki, pomieszczenia socjalnego, szatni dla uczniów oraz korytarza w SP Lichnowy
do 30.06.2020r.
157 440,00zł brutto

13.
687/2020
30.04.2020r.
EMPIRIA DUO sp. z o.o. sp.komandytowa z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Al. Piłsudskiego 10ASzkolenie z zakresu archiwizacji dokumentacji
do 05.06.2020r.
1 000,00zł

14.
688/2020
30.04.2020r.
EMPIRIA DUO sp. z o.o. sp.komandytowa z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Al. Piłsudskiego 10Szkolenie z zakresu archiwizacji, w ramach której przygotowana zostanie dokumentacja dla szkół
do 05.06.2020r.
1 000,00zł

15.
GZO
10.2020
12.05.2020r.
Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie z siedziba w Chojnicach, ul. Sukienników 6,   89 - 600 ChojniceWprowadzenie podziału inwestycji pn.:"Budowa boiska wielofunkcyjnego "Jaskółeczka" w miejscowości Nowa Cerkiew na 2 etapy oraz opracowanie kosztorysów do poszczególnych etapów
12.05.2020r. - 25.05.2020r.
5 000,00zł brutto

16.
GZO 11.2020
07.07.2020r.
Usługi Ogólnobudowlane, ul. Obrońców Westerplatte 12, 89 - 600 Chojnice
Wykonanie remontu górnego korytarza z łazienką, 2 klas i klatki schodowej w SP Pawłowo
do 10.08.2020r.
151 273,63zł brutto

17.
GZO 12.2020
07.07.2020r.
Zakład Ogólnobudowlany  z siedzibą w Chojnicach, ul. 18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice Wykonanie remontu górnego korytarza z klatką schodową, biblioteki, sekretariatu, gabinetu dyrektora i archiwum w SP Nieżychowice
do 10.08.2020r.
156 195,68zł brutto

18.
GZO 13.2020
24.08.2020r.
Transport Sanitarny "TRANS- MED", ul. Towarowa 6, 89-600 Chojnice
Usługi transportowe polegające na przewozie ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Czarnej Wodzie
01.09.2020r.-31.08.2021r.
1 500,00zł brutto

19.
GZO
14.2020
28.08.2020r.
Miejski Zakład Komunikacji      Sp. z o.o.,         ul. Angowicka 53, 89 - 600 Chojnice
Opieka nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół Gminy Chojnice 01.09.2020r.-
do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
18,00zł brutto/godz.

20.
GZO 15.2020
28.08.2020r.
Miejski Zakład Komunikacji      Sp. z o.o.,         ul. Angowicka 53, 89 - 600 ChojniceDowóz uczniów z terenu gminy Kamień Krajeński, obejmujący miejscowości Dąbrówka i Obkas, do szkół i odwóz uczniów ze szkół Gminy Chojnice z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2020/202101.09.2020r.-
do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
5,40zł brutto/km

21.
GZO
16.2020
04.09.2020r.
Umowa z rodzicem
Zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
1 933,44zł

22.
GZO 17.2020
04.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
1 566,72zł

23.
GZO 18.2020
04.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
704,64zł

24.
GZO 19.2020
04.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
3 242,88zł

25.
GZO 20.2020
04.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
5 331,84zł

26.
GZO 21.2020
04.09.2020r.
Transport Sanitarny "TRANS- MED", ul. Towarowa 6, 89-600 ChojniceUsługi transportowe polegające na przewozie ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach

07.09.2020r.-
do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
2,70zł/km

27.
GZO 22.2020
08.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
2 282,88 zł

28.
GZO 23.2020
08.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
1 739,52 zł

29.
GZO 24.2020
08.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
2 119,68 zł

30.
GZO 25.2020
08.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
1 061,76 zł

31.
GZO 26.2020
08.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
1 716,48 zł

32.
GZO 27.2020
08.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
1 678,08 zł

33.
GZO 28.2020
08.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
2 012,16 zł

34.
GZO 29.2020
10.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
1 741,44 zł

35.
GZO 30.2020
10.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
1 453,44 zł

36.
GZO 31.2020
10.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
4 425,60zł

37.
GZO 32.2020
14.09.2020r.
 Termowent           z siedzibą w Chojnicach, ul. Zakładowa 8A, 89-600 Chojnice
Wymiana kotła C.O. w budynku SP Lichnowy
14.09.2020r.- 30.09.2020r.
16 291,97 zł brutto

38.
GZO 33.2020
14.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
2 112,00 zł

39.
GZO 34.2020
16.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
1 564,80zł

40.
GZO 35.2020
16.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
1 678,08 zł

41.
GZO 36.2020
30.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
1 157,76 zł

42.
GZO 37.2020
30.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
923,80 zł

43.
GZO 38.2020
30.09.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.09.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
4 314,51 zł

44.
GZO 39.2020
05.10.2020r.
EL - GRAN Janusz Ciemiński z siedzibą w Chojnicach,      ul. Dworcowa 20,      89 - 600 Chojnice
Wykonanie stacjonarnego systemu nagłaśniającego na sali gimnastycznej w budynku SP Kłodawa
05.10.2020r.- 30.11.2020r.
17 099,46 zł brutto

45.
GZO 40.2020
15.10.2020r.
Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Chojnicach, ul. Mieszka I-go 6, 89 - 600 Chojnice
Przegląd i naprawa połaci dachowych, naprawa kominów wentylacyjnych, komina C.O. z wymiana obręczy, balustrady zabezpieczającej i naprawie instalacji odgromowej w SP Lichnowy
19.10.2020r.- 31.11.2020r.
29 936,58 zł brutto

46.
GZO 40A.2020
19.10.2020r.
Zakład Ogólnobudowlany z siedziba w Chojnicach, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 19,
89- 600 Chojnice
Wykonanie utwardzeń placu przy kotłowni szkolnej - budynek  szkoły w Sławęcinie oraz wykonanie chodników i schodów od strony wejścia do sali gimnastycznej uszkodzonych po nawałnicy - budynek szkoły w Ostrowitem
19.10.2020r. - 03.11.2020r.
26 616,64 zł brutto

47.
GZO 40B.2020
19.10.2020r.
Zakład Ogólnobudowlany z siedziba w Chojnicach, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 19,
89- 600 Chojnice
Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku SP Charzykowy
19.10.2020r. - 03.11.2020r.
61 245,43 zł brutto

48.
GZO 41.2020
26.10.2020r.
Umowa z rodzicemZwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego01.10.2020r.
- do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021
2 468,40 zł

49.
GZO 42.2020
10.11.2020r.
Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie z siedziba w Chojnicach, ul. Sukienników 6,   89 - 600 ChojniceOpracowanie dokumentacji projektowej dla SP Nieżychowice
10.11.2020r.- 15.12.2020r.
12 300,00 zł

50.
GZO 43.2020
10.11.2020r.
Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie z siedziba w Chojnicach, ul. Sukienników 6,   89 - 600 Chojnice
Opracowanie dokumentacji projektowej dla SP Swornegacie

10.11.2020r.- 15.12.2020r.
8 610,00 zł

51.
GZO
44.2020
18.11.2020r.
PHU "Termowent - Service" z siedzibą w Chojnicach, ul. Zakładowa 8A,   89- 600 Chojnice
Remont istniejącej kotłowni  w budynku SP Charzykowy
do 15 grudnia 2020r.
144 903,79 zł brutto

52.
GZO 45.2020
18.11.2020r.
AL - TEL Zakład Teletechniczny z siedzibą w Czersku, ul. Starogardzka 84a, 89 - 650 Czersk
Wykonanie systemu alarmowego, centrali telefonicznej oraz systemu monitoringu w budynku SP Kłodawa
18.11.2020r.-10.12.2020r.
53 489,48 zł brutto

53.
GZO 46.2020
18.11.2020r.
Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Chojnicach, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 19,
89- 600 Chojnice
Cyklinowanie oraz lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej w budynku SP Kłodawa
18.11.2020r. - 08.12.2020r.
19 952,73 zł brutto

54.
GZO 47.2020
18.11.2020r.
Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Chojnicach, ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 19,
89- 600 Chojnice
Przebudowa części zespołu kuchennego w SP Swornegacie
do 10 grudnia 2020r.
155 150,00 zł bruttometryczka


Wytworzył: Janina Król (21 października 2010)
Opublikował: Jan Adminowicz (12 stycznia 2005, 15:02:27)

Ostatnia zmiana: Mariola Ossowska (29 grudnia 2020, 14:36:02)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13156