zamówienie na:

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: BM.271.4.2020
wartość: do 30000 euro
termin składania ofert: 24 czerwca 2020  10:00