Uchwała nr XXII/355/2017Rady Gminy w Chojnicachz dnia 31 marca 2017w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania “Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2016 r."Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 224), art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz §2 Uchwały Nr X/182/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia “ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2016 r."

Uchwała nr XXII/355/2017
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 marca 2017


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania “Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2016 r."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 224), art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz §2 Uchwały Nr X/182/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia “ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2016 r."


pobierz treść uchwały (257kB) pdf

metryczka


Opublikował: Żaneta Szulc (5 kwietnia 2017, 08:29:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209