Uchwała nr XXXI/506/2018Rady Gminy w Chojnicachz dnia 23 marca 2018w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania “Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2017 r."Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2017.783 t.j.), art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 t.j.) oraz §2 Uchwały Nr XIX/329/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia “ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2017 r."

Uchwała nr XXXI/506/2018
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 marca 2018


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania “Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2017 r."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2017.783 t.j.), art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 t.j.) oraz §2 Uchwały Nr XIX/329/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia “ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2017 r."


pobierz plik (254kB) pdf

metryczka


Opublikował: Żaneta Szulc (28 marca 2018, 12:20:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129