Zarządzenia - 2005 r.

Zarządzenie Nr 230/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na I półrocze 2006 r.
pobierz plik (789kB) word

Zarządzenie Nr 229/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2005 rok.
pobierz plik (1028kB) word

Zarządzenie Nr 228/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz plik (1177kB) word

Zarządzenie Nr 227/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie: udokumentowania operacji gospodarczych za pomocą księgowych dowodów zastępczych.
pobierz plik (466kB) word

Zarządzenie Nr 226/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie: stosowania ewidencji wg deklaracji od środków transportowych - DT - 1za pomocą komputera.
pobierz plik (326kB) word

Zarządzenie Nr 224/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów za rok 2006 od Ligi Obrony Kraju - Biuro Zarządu Głównego w Warszawie, Odzdiał w Olsztynie, ul. Westerplatte 1, za działkę nr 168/3 położoną w miejscowości Charzykowy.
pobierz plik (549kB) word

Zarządządzenie Nr 223/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 222/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Zarządzenie Nr 221/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Zarządzenie Nr 220/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz.926 ze zm.).


Zarządzenie Nr 219/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Zarządzenie Nr 218/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Zarządzenie Nr 217/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicah na 2005 rok.
pobierz plik (187kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (615kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (797kB) word

Zarządzenie Nr 216/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz plik (212kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (615kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (1846kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (1254kB) word

Zarządzenie Nr 215/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (353kB) word

Zarządzenie Nr 214/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 grudnia 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Zbeniny (działki nr: 63/2, 62/42, 64/44).
pobierz plik (498kB) word

Zarządzenie Nr 213/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 grudnia 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę udzielenia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 2.400.000 PLN dla Gminy Chojnice.
pobierz plik (334kB) word

Zarządzenie Nr 212/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Sławęcinie oraz powołania komisji konkursowej.
pobierz plik (348kB) word

Zarządzenie Nr 211a/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 grudnia 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na wykonanie oswietlenia w miejscowości Lichnowy przy ul. Angowickiej.
pobierz plik (347kB) word

Zarządzenie Nr 210/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2005 r.
{plik21}
Załącznik nr 1
pobierz plik (922kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (831kB) word

Zarządzenie Nr 209/2005
Wójta Gminy Chojnice
Z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie: odroczenia płatności raty za rok 2005 z tytułu wykupu nieruchomości.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Zarządzenie Nr 208/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie: umorzenia naliczonych odsetek od opłaty z tytułu dzierżawy gruntów rolnych położonych w m. Lotyń.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzenie Nr 207/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 listopada 2005 r.
w sprawie: odroczenia terminu spłaty wierzytelności.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 206/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 listopada 2005 r.
w spawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (618kB) word

Zarządzenie Nr 205/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2005 r.
w sprawie: odroczenia terminu spłaty wierzytelności.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz.926 ze zm.)

Zarządzenie nr 204/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 listopada 2005 r.
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2006 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
pobierz plik (133kB) word
Załacznik nr 1
pobierz plik (56kB) word

Zarządzenie Nr 203/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 listopada 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz plik (297kB) word
Załacznik nr 1
pobierz plik (1223kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (575kB) word

Zarządzenie Nr 202/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 listopada 2005 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 201/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 listopada 2005 r.
w sprawie: powołania komisji w celu dokonania oceny i przekazania do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (406kB) word

Zarzadzenie Nr 200/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 listopada 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 euro na remont pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Chojnice.
pobierz plik (341kB) word

Zarządzenie Nr 199/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 listopada 2005 r.
w sprawie: określenia okresu ogłaszania na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach wykazu umorzonych podatków lokalnych.
pobierz plik (344kB) word

Zarządzenie Nr 198/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 października 2005 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2005 rok.
pobierz plik (348kB) word

Załącznik nr 1
pobierz plik (831kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (1602kB) word

Zarządzenie Nr 197a/2005
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 31 października 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz plik (1268kB) word

Zarządzenie Nr 197/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 października 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klawkowie".
pobierz plik (351kB) word

Zarządzenie Nr 196/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie: umorzenia naliczonych odsetek od opłaty za wieczyste uzytkowanie gruntów połozonych w m. Ogorzeliny.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 195/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie: umorzenia pozostałej do zapłaty kwoty za jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości za sprzedaną działkę nr 1502 w m. Swornegacie .
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 194/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego do kwoty 60 000 EURO pn. "Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nieżychowicach, gmina Chojnice".
pobierz plik (397kB) word

Zarządzenie Nr 193/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 października 2005 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty w kwocie 3.692,94 z tytułu wzrostu wartości nieruchomości za sprzedane działki nr 121/30 i 121/31 w miejscowości Lichnowy.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz.926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 192/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 października 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia II przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na wykonanie drogi dojazdowej w miejscowości Chojniczki, na terenie dz. nr 375.
pobierz plik (351kB) word

Zarządzenie Nr 191/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 października 2005 r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie Gminy Chojnice.
pobierz plik (942kB) word

Zarządzenie Nr 190/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2005 rok.
pobierz plik (188kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (511kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (540kB) word


Zarządzenie Nr 189/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz plik (313kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (478kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (535kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (619kB) word

Zarządzenie Nr 188/2005
Wójta gminy Chojnice
z dnia 10 października 2005 r.
w sprawie: rozłożenia na raty opłaty w kwocie 230,58 zł. za dzierżawę działki letniskowej położonej w m. Charzykowy.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 187/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 4 października 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargów nieograniczonych o wartości do 60 000 EURO: na wykonanie drogi dojazdowej dz. 375 w miejscowości Chojniczki oraz na remont chodnika w miejscowości Ogorzeliny.
pobierz plik (371kB) word

Zarządzenie Nr 186/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie: powołania komisji ds. wybrakowania sprzętu obrony cywilnej stanowiącego własnośc Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a będącego w użyczeniu Urzędu Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (557kB) word

Zarządzenie Nr 185/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie: ryczałtu za dowożenie dzieci przez rodziców, które mają ponadustawową odległość z domu do szkoły i nie mają możliwości dojazdu ani "GIMBUSEM", ani środkami komunikacji publicznej.
pobierz plik (526kB) word

Zarządzenie Nr 184b/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2005 rok.
pobierz plik (445kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (937kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (1132kB) word

Zarządzenie Nr 184a/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz plik (261kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (1066kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (1195kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (612kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (460kB) word

Zarządzenie Nr 184/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy Chojnice w IV kwartale 2005 roku
pobierz plik (521kB) word

Załącznik nr 1
pobierz plik (601kB) word

Załącznik nr 2
pobierz plik (316kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (397kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (857kB) word
Załącznik nr 5
pobierz plik (322kB) word
Załącznik nr 6
pobierz plik (267kB) word

Zarządzenie Nr 183/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 104/2005 z dnia 29 marca 2005 r. o pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
pobierz plik (894kB) word

Zarządzenie Nr 182/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie: powołania komisji w celu dokonania oceny i przekazania do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
pobierz plik (422kB) word

Zarządzenie Nr 181/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie: odroczenia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów za lata 2001-2005 od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska.
pobierz plik (558kB) word

Zarządzenie Nr 180/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie: dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
pobierz plik (470kB) word

Zarządzenie Nr 179/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach
na 2005 rok.
pobierz plik (407kB) word
Załacznik nr 1
pobierz plik (722kB) word
Załacznik nr 2
pobierz plik (761kB) word

Zarządzenie Nr 178/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 września 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 r.
pobierz plik (324kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (682kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (1827kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (957kB) word

Zarządzenia Nr 177/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 wrzesnia 2005 r.
w sprawie: odroczenia zapłaty za wykup nieruchomości.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)


Zarządzenie Nr 176/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie: odroczenia zapłaty za zakup materiałów budowlanych za rok 2003 od Fundacji Rozwoju Charzyków.
pobierz plik (531kB) word

Zarządzenie Nr 175/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 wrzesnia 2005 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2005 rok.
pobierz plik (374kB) word

Załącznik nr 1-Tabela nr 1
pobierz plik (1133kB) word
Załącznik nr 1-Tabela nr 2
pobierz plik (918kB) word
Załącznik nr 1-Tabela nr 3
pobierz plik (477kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (1852kB) word

Zarządzenie Nr 174/2005
Wójta gminy Chojnice
z dnia 21 wrzesnia 2005 r.
w sprawie: odroczenia zapłaty za usługi telefoniczne za rok 2003.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 173/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 września 2005 r.
w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Silno.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 172/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 września 2005 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w miejscowości Sławęcin.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 171/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 września 2005 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w miejscowości Chojniczki.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz.926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 170/2005
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 września 2005 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 169/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 września 2005 r.
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP.
pobierz plik (409kB) word

Załącznik Nr 1
pobierz plik (1894kB) word

Zarządzenie Nr 167/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 wrzesnia 2005 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 166/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 wrzesnia 2005 r.
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
pobierz plik (468kB) word

Zarządzenie Nr 165b/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2005 rok.
pobierz plik (947kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (1051kB) word

Załącznik nr 2
pobierz plik (1067kB) word
Załącznik nr 3
popierz plik (393kB) word


Zarządzenie Nr 165a/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy chojnice na 2005 rok.
pobierz plik (197kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (1216kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (2020kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (981kB) word

Zarządzenie Nr 165/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie: założeń i wskaźników do budżetu gminy na 2006 rok.
pobierz plik (298kB) word

Zarządzenie Nr 164/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 sierpnia 2005 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w miejscowości Zbeniny.
pobierz plik (462kB) word

Zarządzenie Nr 163/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej w miejscowości Nieżychowice.
pobierz plik (348kB) word

Zarządzenie Nr 162/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetyargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na wykonanie I etapu modernizacji drogi gminnej nr 239003G w miejscowości Sternowo.
pobierz plik (342kB) word

Zarządzenie Nr 161/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 160/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na zbycie własności nieruchomości położonej w miejscowości Zbeniny (działak nr 62/2, 62/42, 64/44).
pobierz plik (489kB) word

Zarządzenie Nr 159/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w miejscowości Chojniczki.
pobierz plik (548kB) word

Zarządzenie Nr 158/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zasad wynajmu i opłat za korzystanie z autobusów szkolnych - GIMBUSÓW.
pobierz plik (477kB) word

Zarządzenie Nr 157/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 sierpnia 2005 r.
w sprawie: powołania komisji odbiorowej dodokonania czynności odbiorowych związanych z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków bytowych, realizowanych w oparciu o "Gminny Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
pobierz plik (407kB) word

Zarządzenie Nr 156c/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 sierpnia 2005 r.
w sprawie:
zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach nas 2005 rok.
pobierz plik (933kB) word

Zarządzenie Nr 156b/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 11 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz plik (991kB) word

Zarządzenie Nr 156a/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2005 rok.
pobierz plik (386kB) word

Zarządzenie Nr 156/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz plik (814kB) word

Zarządzenie Nr 155/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 sierpnia 2005 r.
w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Silno.
pobierz plik (369kB) word

Zarządzenie Nr 154/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 sierpnia 2005 r.
w sprawie: sprzedaży kolalu mieszkalnego w miejscowości Silno.
pobierz plik (372kB) word

Zarządzenie Nr 153/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 sierpnia 2005 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice za I półrocze 2005 r.
pobierz plik (326kB) word

Zarządzenie Nr 152/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 sierpnia 2005 r.
w sprawie: opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Chojnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
pobierz plik (830kB) word

Zarządzenie Nr 151/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 sierpnia 2005 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926ze zm.)

Zarządzenie Nr 150/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stpień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (712kB) word

Zarządzenie Nr 149/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (687kB) word

Zarządzenie Nr 148/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (678kB) word

Zarządzenie Nr 147/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (668kB) word

Zarządzenie Nr 146/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (689kB) word

Zarządzenie Nr 145/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 lipca 2005 r.
w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny i przekazania do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej po byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym.
pobierz plik (545kB) word

Zarządzenie Nr 144/2005
Wojta Gminy Chojnice
z dnia 5 lipca 2005 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 143/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy na II ółrocze 2005 roku.
pobierz plik (1163kB) word

Zarządzenie Nr 142/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy Chojnice w III kwartale 2005 roku.
pobierz plik (663kB) word

Zarządzenie Nr 141a/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2005 rok.
pobierz plik (550kB) word
Załacznik nr 1
pobierz plik (776kB) word

Zarządzenie Nr 141/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz plik (583kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (1071kB) word

Zarządzenie Nr 140/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2005 rok.
pobierz plik (295kB) word
Załacznik nr 1
pobierz plik (1567kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (1846kB) word

Zarządzenie Nr 139/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 czerwca 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przeatrgu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na remont chodnika w Chojniczkach.
pobierz plik (523kB) word

Zarządzenie Nr 138/2005
Wójta Gminy chojnice
z dnia 13 czerwca 2005 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 137/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2005 rok.
pobierz plik (417kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (758kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (575kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (650kB) word

Zarządzenie Nr 136/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 maja 2005 r.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.
pobierz plik (550kB) word

Zarządzenie Nr 135/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 maja 2005 r.
w sprawie: Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Gminy Chojnice.
pobierz plik (672kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (34kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (46kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (130kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (60kB) word
Załącznik nr 5
pobierz plik (47kB) word
Załącznik nr 6
pobierz plik (39kB) word
Załącznik nr 7
pobierz plik (38kB) word
Załącznik nr 8
pobierz plik (52kB) word
Załącznik nr 9
pobierz plik (28kB) word


Zarządzenie Nr 134/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na roboty instalacyjno - budowlane branży elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Krojanty gm. Chojnice.
pobierz plik (533kB) word

Zarządzenie Nr 133/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topole i Władysławek, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicnych nr 63 z dnia 01.04.2005 r. pod pozycją 14174.
pobierz plik (648kB) word

Zarządzenie Nr 132/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 maja 2005 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 97, Nr 133, poz. 883)

Zarządzenie Nr 131/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 maja 2005 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych gminy - szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych.
pobierz plik (726kB) word

Zarządzenie Nr 130/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 maja 2005 r.
w sprawie: ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (692kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (566kB) word

Zarządzenie Nr 129/2005
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 9 maja 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego.
pobierz plik (159kB) word

Zarządzenie Nr 128/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie: zmiany planu finansowegpo Urzędu Gminy w Chojnicach na 2005 rok.
pobierz plik (153kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (1881kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (1303kB) word

Zarządzenie Nr 127/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 125/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w miejscowości Chojniczki.
pobierz plik (569kB) word

Zarządzenie Nr 124/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Silno.
pobierz plik (534kB) word

Zarządzenie Nr 123/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w miejscowości Białe Błota.
pobierz plik (531kB) word

Zarządzenie Nr 122a/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 kwietnia 2005 r.
w sprawie: ustalenia użytkownika noworealizowanej inwestycji przez Gminę chojnice pod nazwą "Świetlica Wiejska w Krojantach".
pobierz plik (355kB) word

Zarządzenie Nr 122/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 kwietnia 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania - bilansu Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2004 rok.
pobierz plik (503kB) word

Zarządzenie Nr 121/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 kwietnia 2005 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz.926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 120/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 kwietnia 2005 r.
w sprawie:
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach oraz powołania komisji konkursowej.
pobierz plik (485kB) word

Zarządzenia Nr 119/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 kwietnia 2005 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Silnie oraz powołania komisji konkursowej.
pobierz plik (478kB) word

Zarządzenie Nr 118/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 kwietnia 2005 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 117a/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej dla ogłoszenia konkursu "Piękna wieś w 2005 roku".
pobierz plik (617kB) word

Zarządzenie Nr 117/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
w sprawie: ustanowienia koordynatora d/s współpracy z GIF oraz wprowadzeniu instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwu - art. 299 Kodeksu Karnego.
pobierz plik (1114kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (371kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (561kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (398kB) word

Zarządzenie Nr 116/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 kwietnia 2005 r.
w sprawie: imiennego powołania osób do składu komisji o dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych oraz organizacji udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych.
pobierz plik (270kB) word
Regulamin Pracy Komisji Konkursowej
pobierz plik (303kB) word
Załacznik nr 1 do Regulaminu
pobierz plik (299kB) word
Załącznik nr 2 do Regulaminu
pobierz plik (285kB) word
Załącznik Nr 3 do Regulaminu
pobierz plik (190kB) word

Zarządzenie Nr 115/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 kwietnia 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2004 rok.
pobierz plik (177kB) word

Zarządzenia Nr 114/2005
Wojta Gminy Chojnice
z nia 5 kwietnia 2005 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości w miejscowości Chojniczki.
pobierz plik (210kB) word

Zarządzenie Nr 113/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 kwietnia 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia II przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na usługi transportowe na potrzeby Gminy Chojnice.
pobierz plik (202kB) word

Zarządzenie Nr 112/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 kwietnia 2005 r.
w sprawie: ustanowienia 8 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy.
pobierz plik (187kB) word

Zarządzenie Nr 111/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 kwietnia 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego.
pobierz plik (172kB) word

Zarządzenia Nr 109/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 kwietnia 2005 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 108/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 kwietnia 2005 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 107/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie: op[racowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatkow budżetowych gminy Chojnice w II kwartale 2005 roku.
pobierz plik (257kB) word

Zarządzenie Nr 106/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 marca 2005 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 105/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 marca 2005 r.
w sprawie: aktualizacji wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości za jednen punkt obowiązujące w 2005 r. zgodnie z Uchwałą Nr XI/113/2003 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.09.2003 r.
pobierz plik (193kB) word

Zarządzenie Nr 104/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 marca 2005 r.
w sprawie: udzielania pomocy materialnej o charalterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chojnice stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały XXVI/342/2005 Rady gminy w Chojnicach.
pobierz plik (665kB) word

Zarządzenie Nr 103/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 marca 2005 r.
w sprawie: wytycznych do arkusza organizacyjnego szkoły.
pobierz plik (393kB) word

Zarządzenie Nr 102a/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 marca 2005 r.
w sprawie: zmiany planu finasowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2005 rok.
pobierz plik (617kB) word

Zarządzenie Nr 102/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 marca 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
pobierz plik (991kB) word

Zarządzenie Nr 101/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 marca 2005 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2004 rok.
pobierz plik (186kB) word

Zarządzenie Nr 100/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na zkup artykułów spożywczych.
pobierz plik (96kB) word

Zarządzenie Nr 99/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego do rozpatrzenia - i przedłożenia propozycji wybou - złożonych ofert, w ramach otwarego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących na terenie gminy Chojnice.
pobierz plik (173kB) word

Zarządzenie Nr 98/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 21 marca 2005 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 97/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia17 marca 2005 r.
w sprawie: planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2005 rok.
pobierz plik (116kB) plik

Zarządzenie Nr 96/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Chojnice na 2005 rok.
pobierz plik (195kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (126kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (257kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (61kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (28kB) word

Zarządzenie Nr 95/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie: powłania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
pobierz plik (235kB) word

Zarządzenie Nr 94/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego.
pobierz plik (175kB) word

Zarządzenie Nr 93/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 marca 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na wykonanie usług polegających na wycięciu 350 drzew na drogach znajdujących się na terenie Gminy Chojnice.
pobierz plik (207kB) word

Zarządzenie Nr 92/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 marca 2005 r.
w sprawie: ustalenia szczegółowego przebiegu granic sołectw Gminy Chojnice.
pobierz plik (208kB) word

Zarządzenie Nr 91/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia25 lutego 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego.
pobierz plik (49kB) word

Zarządzenie Nr 90/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 lutego 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowejdo rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na "dostawy żwiru wielofrakcyjnego na remonty dróg gminnych".
pobierz plik (51kB) word

Zarządzenie Nr 89/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 lutego 2005 r.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)


Zarządzenie Nr 88/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie: określenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń gospodarczych przynależnych do gminnych lokali mieszkalnych.
pobierz plik (53kB)

Zarządzenie Nr 87/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
pobierz plik (187kB)

Zarządzenie Nr 86/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na "PROJEKT ZJAZDU Z DROGI KRAJOWEJ NR 22 WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ W MIEJSCOWOŚCI TOPOLE, GM. CHOJNICE".
pobierz plik (216kB)

Zarządzenie Nr 85/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 19 stycznia 2005 r.

Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zarządzenie Nr 84/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 stycznia 2005 r.

w sprawie: powołania komisji przetragowej do rozpatrzenia przetrgu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmownych dla terenu gminy Chojnice realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
pobierz plik (224kB)

Zarządzenie Nr 83/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 stycznia 2005 r.

w sprawie:
powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia przetargu w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 60.000 EURO na przygotowanie operatów szacunkowych dotyczących wzrostu wartości nieruchomości powstałych na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu gminy.
pobierz plik (231kB)

Zarządzenie Nr 82/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 stycznia 2005 r.

Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)


Zarządzenie Nr 81/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 stycznia 2005 r.

w sprawie:
opłty za włączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej.
pobierz plik (260kB)


Zarządzenie Nr 80/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 stycznia 2005 r.

w sprawie:
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chojnice.
pobierz plik (862kB)


Zarządzenie Nr 79/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 stycznia 2005 r.

Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02, Nr 101, poz. 926 ze zm.)


Zarządzenie Nr 78/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 stycznia 2005 roku

w sprawie: wyznaczenia innego dnia pracy za dzień 1 stycznia br. dla pracowników Urzędu Gminy.
pobierz plik (124kB)


Zarządzenie Nr 77/2005
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 stycznia 2005 roku

w sprawie: opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy Chojnice w I kwartale 2005 roku.
pobierz plik (166kB)

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Chojnice (11 marca 2005)
Opublikował: Żaneta Szulc (11 marca 2005, 13:36:01)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (10 grudnia 2007, 14:41:57)
Zmieniono: zmiana pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10823