Zarządzenie Wójta 2002 -2003:

Zarządzenia - 2003 r.

Zarządzenie nr 54/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 grudnia 2003 r.
w sprawie:
opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy Chojnice w I kwartale 2004 r.
pobierz plik (130kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (278kB) word
Załącznik nr 2 i 3
pobierz plik (272kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (164kB) word
Załącznik nr 5 i 6
pobierz plik (257kB) word

Zarządzenie Nr 53/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Chojnicach.
pobierz plik (174kB) word

Zarządzenie nr 52a/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz plik (253kB) word

Zarządzenie Nr 52/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie: wynajęcia sal gimnastycznych przy szkołach w gminie Chojnice mieszkańcom gminy.
pobierz plik (89kB) word

Zarządzenie Nr 51/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2004 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
pobierz plik (67kB) word

Zarządzenie Nr 50/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.
pobierz plik (362kB) word

Zarządzanie Nr 49/2003
Wójta gminy Chojnice
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 r.
pobierz plik (303kB) word

Zarządzenie Nr 48/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz plik (574kB) word

Zarządzenie Nr 47/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie: zasad wynajmu i opłat za korzystanie z autobusów szkolnych - "GIMBUSÓW".
pobierz plik (102kB) word

Zarządzenie Nr 46/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy 2003 rok.
pobierz plik (657kB) word

Zarządzenie Nr 45/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 października 2003 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert na "Budowę stacji uzdatniania wody w m. Lichnowy, gmina Chojnice.
pobierz plik (106kB) word

Zarządzenie Nr 44/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 października 2003 r.
w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w miejscowości Chojniczki.
pobierz plik (107kB) word

Zarządzenie nr 43/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz plik (446kB) word

Zarządzenie Nr 42/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie: udostępnienia sal gimnastycznych mieszkańcom gminy.
pobierz plik (77kB) word

Zarządzenie Nr 41/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 17 września 2003 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej na przetarg nieograniczony na wykonanie robót w miejscowości Angowice w zakresie oczyszczania stawów, pogłębienia oczka wodnego, przygotowania terenu pod budowę placu zabaw, wyrównanie terenu pod budowę boiska sportowego i stworzenie terenów rekreacyjnych wokół stawów.
pobierz plik (110kB) word

Zarządzenie Nr 40/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 września 2003 r.
w sprawie: założeń i wskaźników do projektu budżetu Gminy Chojnice na 2004 rok.
pobierz plik (476kB) word

Zarządzenie Nr 39/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 września 2003 r.
w sprawie: określenia zadań własnych gminy zleconych do realizacji przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na 2004 rok.
pobierz plik (97kB) word

Zarządzenie Nr 38/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 września 2003 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz plik (512kB) word

Zarządzenie Nr 37/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 14 sierpnia 2003 r.
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice za I półrocze 2003 roku.
pobierz plik (1835kB) word

Zarządzenie Nr 36/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 lipca 2003 r.
w sprawie:
zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w ramach rachunku bieżącego gminy.
pobierz plik (89kB) word

Zarządzenie Nr 36a/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie: odbioru końcowego i powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Burdychowo i Gockowice"
pobierz plik (98kB) word

Zarządzenie Nr 35a/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 lipca 2003 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu w formie zapytania o cenę na "Wykonanie studni wierconej Nr 3 na ujęciu wodnym w Lichnowach oraz likwidacji studni Nr 2 na ujęciu wodnym w Lichnowach".
pobierz plik (83kB) word

Zarządzenie Nr 35/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru banku w zakresie udzielenia kredytu komercyjnego długoterminowego z przeznaczeniem na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej we wsi Lichnowy" oraz remontu budynków szkół, siedziby Urzędu Gminy, budynku Nieżychowice i zakupów samochodów.
pobierz plik (93kB) word

Zarządzenie Nr 34/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 lipca 2003 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (96kB) word

Zarządzenie Nr 33/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 lipca 2003 r.
w sprawie:
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (96kB) word

Zarządzenie Nr 32/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 lipca 2003 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (103kB) word

Zarządzenie Nr 31/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 lipca 2003 r.
w sprawie:
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (102kB) word

Zarządzenie Nr 30/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 lipca 2003 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (127kB) word

Zarządzenie Nr 29/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 lipca 2003 r.
w sprawie:
powołania komisji do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (127kB) word

Zarządzenie Nr 28/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 lipca 2003 r.
w sprawie:
powołania komisji do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (127kB) word

Zarządzenie Nr 27/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 lipca 2003 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (1571kB) word

Zarządzenie Nr 26/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 lipca 2003 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
pobierz plik (126kB) word

Zarządzenie Nr 25/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 lipca 2003 r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
pobierz plik (127kB) word

Zarządzenie Nr 24b/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie:
opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy Chojnice w III kwartale 2003 r.
pobierz plik (113kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (772kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (648kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (132kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (208kB) word
Załącznik nr 5
pobierz plik (116kB) word
Załącznik nr 6
pobierz plik (159kB) word

Zarządzenie Nr 24a/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz plik (119kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (221kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (268kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (220kB) word

Zarządzenie Nr 24/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę na zakup samochodu osobowego "Volkswagen".z
pobierz plik (103kB) word

Zarządzenie Nr 23/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 czerwca 2003 .
w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w ramach rachunku bieżącego gminy.
pobierz plik (105kB) word

Zarządzenie Nr 22/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz plik (627kB) word

Zarządzenie Nr 21/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 maja 2003 r.
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
pobierz plik (97kB) word

Zarządzenie Nr 20/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 16 maja 2003 r.
w sprawie:
zatwierdzenia "Regulaminu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice".
pobierz plik (104kB) word

Zarządzenie Nr 19/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 13 maja 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz plik (225kB) word

Zarządzenie Nr 18/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz plik (121kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (206kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (468kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (146kB) word

Zarządzenie Nr 17/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania - bilansu Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej gminy Chojnice za 2002 rok.
pobierz plik (11kB) word

Zarządzenie Nr 16a/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie: ustalenia sposobu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Chojnice.
pobierz plik (208kB) word

Zarządzenie Nr 16/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz plik (478kB) word

Zarządzenie Nr 15a/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 kwietnia 2003 r.
w sprawie:
opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy Chojnice w II kwartale 2003 roku.
pobierz plik (108kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (812kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (709kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (130kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (188kB) word
Załącznik nr 5
pobierz plik (81kB) word
Załącznik nr 6
pobierz plik (114kB) word

Zarządzanie Nr 15/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 1 kwietnia 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz plik (318kB) word

Zarządzenie Nr 14/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz plik (211kB) word

Zarządzenie Nr 13/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2002 rok.
pobierz plik (85kB) word

Zarządzenie Nr 12/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
pobierz plik (357kB) word

Zarządzenie Nr 11/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 marca 2003 r.
w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Chojnice na 2003 rok.
pobierz plik (99kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (940kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (1864kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (423kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (112kB) word

Zarządzenie Nr 10/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 marca 2003 r.
w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół w Swornegaciach oraz powołania Komisji Konkursowej.
{plik15}

Zarządzenie Nr 9/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 marca 2003 r.
w sprawie:
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Pawłowie oraz powołania Komisji Konkursowej.
pobierz plik (88kB) word

Zarządzenie Nr 8/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 5 marca 2003 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Kłodawie oraz powołania Komisji Konkursowej.
pobierz plik (88kB) word

Zarządzenie Nr 7/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie: ustalenia wysokości partycypacji mieszkańców w inwestycjach kanalizacyjnych.
pobierz plik (85kB) word

Zarządzenie Nr 6/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 7 lutego 2003 r.
w sprawie:
przyznania nagród najlepszym absolwentom szkół Gminy Chojnice.
pobierz plik (79kB) word

Zarządzenie Nr 5a/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 3 lutego 2003 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyboru banku na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Chojnice.
pobierz plik (102kB) word

Zarządzenie Nr 5/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 6 stycznia 2003 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół w Nowej Cerkwie oraz powołania Komisji Konkursowej.
pobierz plik (192kB) word

Zarządzenie Nr 4a/2003
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 2 stycznia 2003 r.
w sprawie:
opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy Chojnice w I kwartale 2003 roku.
pobierz plik (106kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (721kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (741kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (127kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (164kB) word

Zarządzenia - 2002 r.

Zarządzenie Nr 3/2002
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.
pobierz plik (874kB) word

Zarządzenie Nr 2/2002
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 listopada 2002 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.
pobierz plik (1339kB) word

Zarządzenie Nr 1/2002
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 15 listopada 2002 r.
w sprawie:
przyjęcia projektu budżetu gminy na 2003 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
pobierz plik (58kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Chojnice (2 marca 2005)
Opublikował: Żaneta Szulc (2 marca 2005, 12:05:40)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (4 lutego 2008, 11:30:09)
Zmieniono: zmiana koloru czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10783